Autismiliitto ry / Askel aikuisuuteen -projekti

Autismiliiton Askel aikuisuuteen -projektin logo

Askel aikuisuuteen -projekti 2019-2021

Nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen kuuluvat jatko-opinnot ja itsenäistyminen. Nuoret tarvitsevat tukea arjen perustaitoihin, kuten ruuanlaittoon, siivoamiseen, raha-asioiden hoitamiseen ja säännölliseen vuorokausirytmiin. Nuoret tarvitsevat tietoa opiskelumahdollisuuksista ja tukea omien vahvuuksiensa tunnistamiseen. Myös sosiaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan tukea. Tuen puuttuminen aiheuttaa nuorille usein vaikeuksia.

Siirtymävaiheet ovat erityisen haasteellisia autismikirjon nuorille. Siirtymävaiheita ovat esimerkiksi peruskoulusta tai lukiosta siirtyminen jatko-opintoihin ja muuttaminen vanhempien luota omaan asuntoon. Kansainvälisten tutkimusten mukaan autismikirjon nuorten siirtymävaiheet epäonnistuvat erittäin usein.

Tutkimusten perusteella on ilmennyt erityistä huolta sellaisista autismikirjon nuorista, joilla ei ole kehitysvammaa.  Heitä eivät aiemmat hankkeet ole tavoittaneet.

Nuoret tarvitsevat erilaisia taitoja ja valmiuksia, kun he itsenäistyvät ja hakevat jatko-opintoihin.

Projektin aikana toteutetaan verkkosivusto, joka sisältää tietoa ja materiaalia autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Projektin tavoitteet:

  • autismikirjon 14-28 -vuotiaiden nuorten itsenäistymiseen ja jatko-opintoihin liittyvien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen
  • antaa vanhemmille tietoa nuoren tuen tarpeista ja uusia keinoja tukea nuorta itsenäistymiseen ja jatko-opintoihin liittyvissä siirtymävaiheissa ja niihin valmistautumisessa
  • ammattilaiset (sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetustoimessa) saavat tietoa välineistä, joiden avulla voi tukea nuorta siirtymävaiheisiin valmistautumisessa
  • jakaa tietoa tuen tarpeesta siirtymävaiheisiin valmistautumisesta, siirtymävaiheiden aikana ja niiden jälkeen

Kohderyhmät:

  1. Autismikirjon nuoret (14-28 v.)
  2. Autismikirjon nuorten vanhemmat
  3. Ammattilaiset sosiaali- ja terveysalalla sekä opetustoimessa

Tuotokset

Projektin aikana laaditaan verkkosivusto, joka sisältää tietoa ja materiaalia autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Verkkosivujen suunnittelussa hyödynnetään autismikirjon nuorten ja heidän vanhempiensa sekä ammattilaisten tietoa ja kokemuksia. Suunnittelussa hyödynnetään lisäksi projektin yhteistyöverkoston osaamista.

Verkkosivusto tulee olemaan tieto- ja linkkipankki siirtymävaiheiden tukemiseksi ja niiden ennakoimiseksi riittävän ajoissa. Sivuston kehittämisessä huomioidaan projektin kohderyhmien erilaiset näkökulmat. Verkkosivuille tulee myös aiemmin kehitettyä ja käytettävissä olevaa materiaalia ja linkkejä muille verkkosivustoille sekä tutkimustietoa.Sivustolle tulee erilaisia välineitä esimerkiksi nuoren itsearviointia ja toimintakyvyn arviointia varten. Verkkosivuston sisältö tulee olemaan vapaasti käytettävissä.

Projektin aikana laaditaan myös painettu opas, joka lisää verkkosivustolla olevan tiedon ja materiaalin saavutettavuutta. Opas soveltuu hyvin esimerkiksi henkilöille, jotka käyttävät mieluiten kirjallista materiaalia. Lisäksi opasta voi jakaa erilaisissa tilaisuuksissa asiasta kiinnostuneille ja tietoa tarvitseville.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Muut yhdistykset, Omais- ja läheisyhdistykset, Vammaisyhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kuntoutus- ja hoitopalvelut, nuoruus, omaistoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vammaisuus ja invaliditeetti, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

asperger, autismi, autismikirjo, jatko-opinnot, itsenäistyminen, siirtymävaiheet, verkkokurssi

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, lapset ja nuoret, läheiset ja omaiset, opiskelijat, perheet, vammaiset ja invalidit, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Kansankatu 53, 2. krs, 90100 OULU

    Kansankatu 53, Oulu

Yhteystiedot

Kotikunta: Oulu
Sähköposti:
outi.tuomaala(at)autismiliitto.fi; sari.vierikko(at)autismiliitto.fi

Lisätietoa verkossa

Autismiliitto ry / Askel aikuisuuteen -projekti

Autismiliitto ry

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Kansankatu 53, 2. krs, 90100 OULU

Kansankatu 53, Oulu