Autismiliitto ry / Askel aikuisuuteen -projekti

Askel aikuisuuteen -projekti 2019-2021

Autismikirjon nuorten itsenäistymiseen, opiskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien valmiuksien ja taitojen tukeminen elämänkaaren siirtymävaiheita ennakoiden (jatko-opinnot, itsenäistyminen).

Projektin aikana verkossa tullaan julkaisemaan työkalupakki, joka sisältää harjoiteaineistoa autismikirjon nuorille sekä materiaalia heidän vanhemmilleen ja ammattihenkilöille.

Projektin tavoitteet:

  • Autismikirjon 14-21 -vuotiaiden nuorten itsenäistymiseen ja jatko-opintoihin liittyvien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen
  • Autismikirjon nuoren vanhemmat saavat tietoa tuen tarpeista ja saavat uusia keinoja tukea nuorta valmistautumisessa itsenäistymiseen ja jatko-opintoihin liittyviin siirtymävaiheisiin ja itse siirtymävaiheissa
  • Ammattihenkilöt (opetus- ja kasvatustyö, sosiaalityö, palvelut) saavat välineitä, joiden avulla on mahdollista tukea autismikirjon nuorta siirtymävaiheisiin valmistautumisessa sekä saada tietoa tuen tarpeesta siirtymävaiheen aikana ja sen jälkeen

Kohderyhmät:

Autismikirjon 14-21 -vuotiaat nuoret (ilman merkittävää kehitysvammaa).

Pohjanmaa ja Oulun seutu valikoituivat projektin kokeilualueeksi, koska Oulun seutu on nopeasti kasvava alue, joten oletettu autismikirjon esiintyvyys etenkin lasten ja nuorten ikäluokissa on keskimääräistä suurempi.  Lisäksi yhteistyökumppaneilla on näillä alueilla vakiintunutta toimintaa ko. ikäluokan piirissä.

Autismikirjon nuorten vanhemmat Pohjanmaalla ja Oulun seudulla.

Autismikirjon nuorten kanssa toimivat ammattihenkilöt sosiaali- ja terveydenhuollon alalla sekä koulutoimessa Pohjanmaalla ja Oulun seudulla.

Sisällön laatimisessa hyödynnetään autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä kokemustietoa, muualla tuotettua ja projektin tarkoitukseen soveltuvaa materiaalia, projektin yhteistyöverkoston osaamista sekä tarvittaessa ulkoista osaamista, jotta laadittavasta harjoitteluohjelmasta saadaan hyvin verkkoon soveltuva sekä itsenäistä ja ohjattua työskentelyä tukeva.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Muut yhdistykset, Omais- ja läheisyhdistykset, Vammaisyhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kuntoutus- ja hoitopalvelut, nuoruus, omaistoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vammaisuus ja invaliditeetti, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

asperger, autismi, autismikirjo, jatko-opinnot, itsenäistyminen, siirtymävaiheet, verkkokurssi

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, lapset ja nuoret, läheiset ja omaiset, opiskelijat, perheet, vammaiset ja invalidit, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Kansankatu 53, 2. krs, 90100 OULU

    Kansankatu 53, Oulu

Yhteystiedot

Kotikunta: Oulu
Sähköposti:
outi.tuomaala(at)autismiliitto.fi; jaana.korpela(at)autismiliitto.fi

Lisätietoa verkossa

Autismiliitto ry / Askel aikuisuuteen -projekti

Autismiliitto ry

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Kunta
Oulu, Vaasa

Kansankatu 53, 2. krs, 90100 OULU

Kansankatu 53, Oulu