Kokemustoiminta

Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita, vammaisia tai vammautuneita tai haastavan elämäntilanteen kokeneita ihmisiä. Kokemustoimija voi olla myös näiden omainen tai läheinen. Kokemustoimijat ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä. Kokemustoimijan tehtävänä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii STEA:n rahoittama Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke vuosina 2018-2020.Muokattu viimeksi: 21.09.2020