Kokemustoiminta

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemustietoa. Kokemustiedon tehtävänä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita, vammaisia tai vammautuneita tai haastavan elämäntilanteen kokeneita ihmisiä. Kokemustoimija voi olla myös näiden omainen tai läheinen. Heidän arjen asiantuntijuus antaa kuulijalle mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin muuttuneesta elämäntilanteesta.

Kokemustoimijat voivat pitää omaan kokemustietoonsa perustuvia luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa.

Pohjois-Pohjanmaalla toimi vuosina 2018-2020 STEA:n rahoittama Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke, mistä löytyy tietoa hankkeen toiminnasta näinä vuosina.

Tässä sivustossa on perustietoa kokemustoiminnasta, kokemustoimijoiden toiminnasta ja heidän tilauksistaan sekä kokemustoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla.

 Muokattu viimeksi: 05.01.2021