Kokemustoiminta

Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita, vammaisia tai elämän kriisin kokeneita ihmisiä. Mukana on myös vanhempia, joiden lapsilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, sekä omaishoitajia. Yleensä kokemustoimijat ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä esim. kokemuskouluttajina oppilaitoksissa ja työpaikoilla tai kokemusasiantuntijoina sosiaali- ja terveys- sekä muissa palveluissa.

Pohjois-Pohjanmaalla kokemuskoulutustoimintaa koordinoi kokemuskoulutuksen ohjausryhmä, joka toimii Oulusta käsin. Kokemusasiantuntijatoiminnalla ei alueella ole vielä koordinaatiota. Muutamilla järjestöillä sekä Oulun kaupungilla on kuitenkin myös koulutettuja kokemusasiantuntijoita.


Muokattu viimeksi: 29.03.2017