Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

01.03.2018 - 31.12.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tarkoitus ja toiminta

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen (VK-hanke) tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Toiminnan kohderyhminä ovat kokemustoimijat, järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden osaamista hyödyntävät tahot ja kansalaiset. Hanke on 3-vuotinen (2018-2020) ja sitä rahoittaa Veikkauksen tuotoilla sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA.

Toiminnan tarvekartoitus

Kokemustoimijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja vaikuttamistyössä on Pohjois-Pohjanmaalla vähäistä. Aiheeseen liittyvä tieto on hajanaista, verkostot ovat erillisiä, resurssit ovat vajaakäytöllä ja kokemustoimijoiden välittämisessä on ongelmia.

Toiminnan tavoitteet

  1. kokemustiedon hyödyntäminen järjestöjen koordinoidulla yhteistyöllä, yhteistyömallin kehittäminen
  2. kokemustoimijoiden osallisuus lisääntyy
  3. kokemustoiminnan hyödyntäminen koulutuksessa lisääntyy
  4. kokemustoiminnan hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä lisääntyy
  5. kokemustoiminnan hyödyntäminen järjestöjen vaikuttamistyössä lisääntyy

 

Kokemustoimintaa yhteistyöllä seminaarin (13.9.2018) esitykset

Ideasta hankkeeksi, Päivi Suuniitty

Vaikuttavaa-kokemustoimintaa-Pohjois-Pohjanmaalla-hanke, Riitta Palovuori

Kokemustoimija käsitteistö ja kokemustoimijoiden koulutus, Helena Skogström

Vaasan toimintamalli kokemustoimijoiden koordinointiin, Seija Nyqvist

Sähköisten sosiaalipalveluiden yhteiskehittäminen, Ulla Hakola ja Tiina Logren

OYS psykiatrian tulosalueen ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä, Jaana Heikkinen ja Sisko-Liisa Leinonen

Ihminen vai tapaus – ammatillisen työskentelyn haasteet, Mari Halonen ja Helena Kummala

Ensisijaisesti ihmisinä, Ari Toivola, Riitta Eloniemi ja Niina Jääskeläinen

Asiakasosallisuuden valtakunnallinen toimintamalli ja käytännön kokemukset, Tanja Hirschovits-Gerz

Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Yhteistyötä psykiatrisella osastolla. Kokemustoimijat auttavat arjessa. 27.8.2018 (Sanomalehti Kalevan yhteisösivut)

Kaleva s.1

Kaleva s. 2

Tietosuojaselosteet

Hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste  2.10.2018

Hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 2.10.2018

Kansankatu 53

90100 Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Kansankatu 53

    90100 Oulu, Suomi

Henkilöt

Palovuori, Riitta

projektipäällikkö

p. 044-7842621
s. riitta.palovuori@ppsotu.fi

Saastamoinen, Annamaija

projektityöntekijä

p. 044 757 7378
s. annamaija.saastamoinen@ppsotu.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn