Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Järjestöagentit Anni Rekilä, Anna Katajala ja Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii maakuntavalmistelussa mm. laajassa seurantaryhmässä, viestintäryhmässä, hyvinvoinnin yhteistyöryhmässä, LAPE-ohjausryhmässä sekä järjestöneuvottelukunnassa. Lisäksi hanke toimii yhteistyössä maakunnan hyte- ja osallisuusvalmistelijoiden, sote-valmistelijoiden ja kasvupalveluiden valmistelijoiden kanssa.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön sekä ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönoton tueksi sekä järjestää järjestö- ja yhdistystoimijoille maksuttomia ihimiset.fi-, palvelumuotoilu- ja vaikuttavuuskoulutuksia.

Toimintakertomus_2017

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakuntavalmistelun toimijat. Lisätietoa kampanjasta löydät sivulta järjestöystävällinen.fi, Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sekä Twitteristä aihetunnisteella #järjestöystävällinen.

Ihimiset.fi -verkkopalvelu

Järjestörakenne -hanke tukee ja auttaa järjestöjä Ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa järjestämällä koulutuksia yhdessä kuntien kanssa sekä kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja, jotka auttavat omissa kunnissaan toimivia yhdistyksiä palvelun käytössä. Apua palvelun käyttöön saa myös Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä, joka ylläpitää palvelua.

 

Tapahtumia

Oulun vuorovaikutussuunnitelmatyöpaja järjestöille 16.1.2019

Pyhännän yhdistysilta: kunnan ja yhdistysten yhteinen vuosikello 24.1.2019

Kalajoen yhdistystapaaminen: Järjestöystävällinen Kalajoki ja ihimiset.fi-koulutus 29.1.2019

Kuusamon yhdistysilta: kaupungin ja yhdistysten yhteinen vuosikello 29.1.2019

Taivalkosken yhdistysilta: kunnan ja yhdistysten yhteinen vuosikello 30.1.2019

Lumijoen yhdistysilta 7.2.2019

Oulaisten yhdistysilta 11.2.2019

Merijärven yhdistysilta 19.2.2019

Tyrnävän yhdistysilta: yhdistysten rooli kunnan hyvinvointityössä 20.2.2019

Ihimiset.fi -koulutus Utajärvellä 22.2.2019

Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkosto 6.2.2019

Ylivieskan yhdistysilta 12.3.2019

Uutisia

Uutisia 2017

Uutisia keväältä 2018

Vapaaehtoinen yhdistysagentti vaikuttamisen aitiopaikalla 17.8.2018

Strategiaan ja osallisuuteen liittyvät suunnitelmat maakuntauudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla 27.8.2018

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Hyvät käytännöt kiertoon: Lumijoen kunta viestii järjestötoiminnasta nettisivuillaan 10.10.2018

Järjestöt mukana hyte- työssä vain osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia 29.10.2018

Ihimiset.fi –sivuston rakenne uudistui: kuntakohtaiset sivut auttavat tiedon äärelle 1.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteisessä tapaamisessa otettiin konkreettisia askeleita kohti järjestöystävällistä Pohjois-Pohjanmaata 9.11.2018

Innokylään työstetty toimintamalleja kunta -järjestöyhteistyön tueksi 12.11.2018

Hailuodon ja Utajärven kunnat näyttävät esimerkkiä: yhdistystoiminta näkyväksi kunnan nettisivuille 4.12.2018

Yhdistysten tapahtumat löytyvät netistä Tyrnävän kunnan etusivulta 11.12.2018

Järjestöneuvottelukunta nimesi työryhmän tekemään maakunnalle ehdotuksen järjestöjen avustamisen periaatteista 4.1.2019

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuuden ja järjestöyhteistyön maakuntavalmistelu kietoutuvat tiiviisti yhteen 18.1.2019

Järjestöt osallistuivat Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman työstämiseen 25.1.2019

Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Blogitekstejä 2017

Blogiteksteja keväältä 2018

Miksi kuntien kannattaa avustaa yhdistysten perustoimintaa? 20.8.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Kohti järjestöystävällistä kuntaa 10.9.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksien avustukset tulee turvata Pohjois-Pohjanmaalla 1.10.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistysagentti rakentaa yhteistyötä 1.10.2018 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Vapaaehtoinen tarvitsee huolenpitoa 12.11.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Miksi kuntaan kannattaa nimetä järjestöyhdyshenkilö 19.11.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestöjen nostoina maakuntastrategiaan yhteistyörakenteet, toiminnan tuki, yhteiskehittäminen ja integraatio 3.12.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Iin kylien neuvottelukunnan kokouksissa kohdataan, suunnitellaan ja vaikutetaan 11.12.2018

Yhdistysillat antavat uusia ideoita yhteistyöhön 20.12.2018

Järjestöyhteistyö näkyviin Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmassa 2.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistykset esille kunnan nettisivuille Ihimiset.fi –leijukkeen avulla 7.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestötoiminta luo kestävää hyvinvointia nuorille 14.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Palvelupaja-hanke yhteistyön tukena 21.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Julkaisuja ja lausuntoja

Järjestöjen yhteinen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin (PDF) 29.9.2017

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne -raportti 2017 (PDF) 11.10.2017

Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen lausunto valinnanvapauslakiin 2017 (PDF) 12/2017

Kuntien järjestöyhteistyon tilanne -raportti 2018 (PDF) 25.9.2018

Luentoja

Kunta-järjestö -yhteistyön kartoituksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla, STEAn Ylävitoset yhteistyölle -seminaari 9.11.2017

Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa, 4H:n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari 16.11.2017

Toimintamalleja Innokylässä

Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla 12/2018

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 11/2018

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 10/2018

Yhdistysilta 11/2018

Yhdistysagenttitoiminta kunnissa 4/2018

 

Työntekijät tavattavissa

Työväen eläkeläisten kerho 7.1.2019

Simulaatioryhmien järjestöjäsenten tapaaminen 9.1.2019

Oulun kaupungin  vuorovaikutussuunnitelmatyöryhmä 15.1.2019

OYS, Kela ja järjestöt -neuvottelupäivä 17.1.2019

Hyte-työrukkasen kokous 17.1.2019

Hyte-valmistelutiimin kokous 18.1.2019

Järjestöavustusryhmä 21.1.2019

Virtaa järjestötyöhön -seminaari 22.1.2019

Maakuntavalmistelun some-koulutus 23.1.2019

Maakuntauudistuksen viestintäryhmä 24.1.2019

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanketyöryhmä 28.1.2019

Hyte-työpajapäivä 30.1.2019

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen vierailupäivä 31.1.2019

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 4.2.2019

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmä 5.2.2019

Järjestöverkostovetäjien tapaaminen 7.2.2019

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun viestintätyöryhmän verkkosivutyöpaja 7.2.2019

Ihimiset.fi -koulutus Kiimingissä 8.2.2019

 

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksessa

Valtakunnalliset materiaalit ja selvitykset:

Alueuudistus-sivusto (alueuudistus.fi)

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikataulu (vnk.fi)

Järjestöjen asema valinnanvapausmallissa (alueuudistus.fi)

Valtakunnalliset järjestölinjaukset (alueuudistus.fi)

Järjestöt maakunnan tukena – Malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen (alueuudistus.fi)

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö (soste.fi)

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan –selvitys (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 –selvitys (soste.fi)

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (stm.fi)

Hankekokonaisuus valtakunnallisesti:

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman hankkeet (innokyla.fi)

Pohjois-Pohjanmaan materiaalit:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan aineistot (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Kunta-järjestöyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suurta vaihtelua järjestötoiminnan avustuksiin, kokoontumistiloihin ja yhteistyörakenteisiin panostamisessa 11.10.2017

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Kuntien maksamat järjestöavustukset syksyn 2018 kartoituksessa 4.10.2018

 

Tietosuojaselosteet

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kyselyihin vastanneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 8.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 5.10.2018

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

Raudaskylän kristillinen opisto

Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

  • Raudaskylän kristillinen opisto

    Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Henkilöt

Liimatainen, Helena

Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)

p. 044 0190 476
s. helena.liimatainen@ppsotu.fi

Rekilä, Anni

Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

p. 044 0190 479
s. anni.rekila@ppsotu.fi

Katajala, Anna

Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)

p. 044 0190 403
s. anna.katajala@ppsotu.fi