Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

01.08.2017 - 30.11.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kaksi silmälasipäistä naista, ensimmäisellä lyhyet tummat hiukset ja musta paita, toisella puolipitkät tummat hiukset ja kuviollinen paita
Järjestöagentit Anna Katajala ja Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistuu ja luo mahdollisuuksia järjestöjen osallistumiselle maakunnallisen sote-uudistuksen valmisteluun.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistyksiä ihimiset.fi-palvelun käytössä sekä tukee koulutettuja yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakunnalliset organisaatiot. Lisätietoa kampanjasta löydät sivulta järjestöystävällinen.fi, Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sekä Twitteristä aihetunnisteella #järjestöystävällinen.

Ihimiset.fi -verkkopalvelu

Järjestörakenne -hanke tukee ja auttaa järjestöjä Ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa järjestämällä koulutuksia yhdessä kuntien kanssa sekä kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja, jotka auttavat omissa kunnissaan toimivia yhdistyksiä palvelun käytössä. Apua palvelun käyttöön saa myös Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä, joka ylläpitää palvelua.

 

Tapahtumia

Etänä: Yhdistysilta Tyrnävällä 7.4.2020

Etänä: Järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien tapaaminen 8.4.2020

Etänä: Yhdistysilta Muhoksella 15.4.2020

Etänä: Pohjois-Suomen sote-järjestöjen aluetyöntekijöiden ja Järjestö 2.0 -hankkeiden tapaaminen 4.5.2020

Ihimiset.fi-koulutus Raahessa 6.5.2020

 

Uutisia

Uutisia 2017

Uutisia keväältä 2018

Uutisia syksyltä 2018

Uutisia keväältä 2019

Uutisia syksyltä 2019

Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan ilosanoma tavoittanut hyvin eri kanavissa 10.1.2020

Tulevaisuuden sote-keskus tarvitsee järjestöjä kumppanikseen 24.1.2020

Tuiran hyvinvointikeskus kutsuu järjestöjä verkostoitumaan ja esittelemään toimintaansa 29.1.2020

Ihimiset.fi-verkkopalvelun käyttäjämäärän kasvu jo 40%:n luokkaa 5.2.2020

Muutoksia Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen toimintaan 6.2.2020

Millainen on tulevaisuuden maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenne? 17.2.2020

Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä 9.3.2020

Järjestöt huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa 27.3.2020

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke jatkaa marraskuun 2020 loppuun 31.3.2020

Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Blogitekstejä 2017

Blogiteksteja keväältä 2018

Blogitekstejä syksyltä 2018

Blogitekstejä keväältä 2019

Blogiteksteja syksyltä 2019

Järjestöyhteistyö edistää kuntalaisten hyvinvointia 7.1.2020

Voiko järjestötyöntekijä uupua? 21.1.2020

Miten järjestöt ja yhdistykset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi? 28.1.2020

Järjestöyhdyshenkilö avainasemassa kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä 11.2.2020

ALVA-verkosto yhdistää vapaaehtoistoimijat ja julkiset palvelut 26.2.2020

Verkostojen voima 9.3.2020

Kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen yhteystyöasiakirjan avulla 17.3.2020

Miksi maakunnallista koordinaatiota tarvitaan jatkossakin? 23.3.2020

Yhdistystoiminnalla suuri rahallinen arvo Utajärvellä 24.3.2020

Julkaisuja ja lausuntoja

Järjestöjen yhteinen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin (PDF) 29.9.2017

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne -raportti 2017 (PDF) 11.10.2017

Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen lausunto valinnanvapauslakiin 2017 (PDF) 12/2017

Kuntien järjestöyhteistyon tilanne -raportti 2018 (PDF) 25.9.2018

Järjestöyhteistyö ja -osallisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa (PDF) 4.4.2019

Yhdistysgentin ja järjestöyhdyshenkilön käsikirja (PDF)  15.6.2019

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne-raportti 2019 (PDF) 23.9.2019

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden toiveet Kuntaliitolle ja kunnille (PDF; yhteisjulkaisu) 24.9.2019

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden teesit elinvoimaisen järjestötoiminnan edistämiseksi (PDF; yhteisjulkaisu) 25.10.2019

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiverkoston analyysi kuntien hyvinvointisuunnitelmista 31.10.2019

Luentoja

Kunta-järjestö -yhteistyön kartoituksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla, STEAn Ylävitoset yhteistyölle -seminaari 9.11.2017

Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa, 4H:n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari 16.11.2017

Järjestöjen rahoitusilta Pudasjärvellä YouTube-tallenne 5.11.2019

Toimintamalleja Innokylässä

Yhdistysagenttitoiminta kunnissa 4/2018

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 10/2018

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 11/2018

Yhdistysilta 11/2018

Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla 12/2018

Yhdistysyhteistyöasiakirja kunnassa 11/2019

Järjestöjen ja maakunnan yhteistyörakenne 3/2020

Järjestöyhteistyön suositus kunnille 4/2020

 

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksessa

Valtakunnalliset materiaalit ja selvitykset:

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö (soste.fi)

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan –selvitys (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 –selvitys (soste.fi)

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (stm.fi)

Pohjois-Pohjanmaan materiaalit:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan aineistot (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Kunta-järjestöyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Kuntien maksamat järjestöavustukset syksyn 2018 kartoituksessa 4.10.2018

Agenttitoiminnalla huipputuloksia kuntien järjestöyhteistyössä 23.9.2019

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille 12.12.2019

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille -taustamateriaali 12.12.2019

 

Tietosuojaselosteet

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kyselyihin vastanneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 8.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 5.10.2018

Kansankatu 53 Oulu

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Kansankatu 53 Oulu

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Henkilöt

Liimatainen, Helena

Projektipäällikkö, järjestöagentti (maakunta- ja kuntayhteistyö)

p. 044 0190 476
s. helena.liimatainen@ppsotu.fi

Katajala, Anna

Projektityöntekijä, järjestöagentti (kuntayhteistyö)

p. 044 0190 403
s. anna.katajala@ppsotu.fi