Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Järjestöagentit Anni Rekilä, Anna Katajala ja Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön sekä ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönoton tueksi sekä järjestää järjestö- ja yhdistystoimijoille maksuttomia ihimiset.fi-, palvelumuotoilu- ja vaikuttavuuskoulutuksia.

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakunnalliset organisaatiot. Lisätietoa kampanjasta löydät sivulta järjestöystävällinen.fi, Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sekä Twitteristä aihetunnisteella #järjestöystävällinen.

Ihimiset.fi -verkkopalvelu

Järjestörakenne -hanke tukee ja auttaa järjestöjä Ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa järjestämällä koulutuksia yhdessä kuntien kanssa sekä kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja, jotka auttavat omissa kunnissaan toimivia yhdistyksiä palvelun käytössä. Apua palvelun käyttöön saa myös Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä, joka ylläpitää palvelua.

 

Tapahtumia

Ylivieskan yhdistysilta 12.3.2019

Mietitään ja kehitetään yhdessä – palvelumuotoilun hyödyntäminen yhdistystoiminnassa Oulussa 12.3.2019

Ihimiset.fi-koulutus järjestö- ja yhdistystoimijoille Oulussa 13.3.2019

Yhdistysagenttien peruskoulutus Oulussa ja Ylivieskassa 6.4.2019

Järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien alueellinen tapaaminen Ylivieskassa 9.4.2019

Kuka meistä hyötyy – ja miten? Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta -koulutus Oulussa 10.4.2019

Järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien alueellinen tapaaminen Oulussa 11.4.2019

Järjestöväen teemakahvila 16.4. – Maakunta, kunnat ja järjestöt – yhteistyö ja järjestöjen tukeminen Oulussa 16.4.2019

Mietitään ja kehitetään yhdessä – palvelumuotoilun hyödyntäminen yhdistystoiminnassa Ylivieskassa 17.4.2019

Mietitään ja kehitetään yhdessä – mikä on yhdistysten toiminnan vaikuttavuus? Oulussa 23.4.2019

Utajärven yhdistysilta 29.4.2019

Yhdistysten toimintaedellytykset kuntoon – uudenlainen yhteistyö kunnan kanssa tuo tuloksia Oulussa, Kuusamossa, Pudasjärvellä, Siikajoella, Raahessa ja Ylivieskassa 9.5.2019

Sote-järjestöjen Pohjois-Suomen aluetyöntekijöiden ja Järjestö 2.0 -hankkeiden tapaaminen 22.5.2019

Uutisia

Uutisia 2017

Uutisia keväältä 2018

Vapaaehtoinen yhdistysagentti vaikuttamisen aitiopaikalla 17.8.2018

Strategiaan ja osallisuuteen liittyvät suunnitelmat maakuntauudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla 27.8.2018

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Hyvät käytännöt kiertoon: Lumijoen kunta viestii järjestötoiminnasta nettisivuillaan 10.10.2018

Järjestöt mukana hyte- työssä vain osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia 29.10.2018

Ihimiset.fi –sivuston rakenne uudistui: kuntakohtaiset sivut auttavat tiedon äärelle 1.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteisessä tapaamisessa otettiin konkreettisia askeleita kohti järjestöystävällistä Pohjois-Pohjanmaata 9.11.2018

Innokylään työstetty toimintamalleja kunta -järjestöyhteistyön tueksi 12.11.2018

Hailuodon ja Utajärven kunnat näyttävät esimerkkiä: yhdistystoiminta näkyväksi kunnan nettisivuille 4.12.2018

Yhdistysten tapahtumat löytyvät netistä Tyrnävän kunnan etusivulta 11.12.2018

Järjestöneuvottelukunta nimesi työryhmän tekemään maakunnalle ehdotuksen järjestöjen avustamisen periaatteista 4.1.2019

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuuden ja järjestöyhteistyön maakuntavalmistelu kietoutuvat tiiviisti yhteen 18.1.2019

Järjestöt osallistuivat Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman työstämiseen 25.1.2019

Järjestöneuvottelukunta haluaa järjestöt mukaan osallisuusohjelman laatimiseen 6.2.2019

Järjestöavustusten periaatteita maakunnalle työstetään yhdessä järjestöjen kanssa 22.2.2019

Järjestöyhteistyön edistäminen tärkeää uudistuksen etenemisestä riippumatta 26.2.2019

Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Blogitekstejä 2017

Blogiteksteja keväältä 2018

Miksi kuntien kannattaa avustaa yhdistysten perustoimintaa? 20.8.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Kohti järjestöystävällistä kuntaa 10.9.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksien avustukset tulee turvata Pohjois-Pohjanmaalla 1.10.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistysagentti rakentaa yhteistyötä 1.10.2018 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Vapaaehtoinen tarvitsee huolenpitoa 12.11.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Miksi kuntaan kannattaa nimetä järjestöyhdyshenkilö 19.11.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestöjen nostoina maakuntastrategiaan yhteistyörakenteet, toiminnan tuki, yhteiskehittäminen ja integraatio 3.12.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Iin kylien neuvottelukunnan kokouksissa kohdataan, suunnitellaan ja vaikutetaan 11.12.2018

Yhdistysillat antavat uusia ideoita yhteistyöhön 20.12.2018

Järjestöyhteistyö näkyviin Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmassa 2.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistykset esille kunnan nettisivuille Ihimiset.fi –leijukkeen avulla 7.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestötoiminta luo kestävää hyvinvointia nuorille 14.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Palvelupaja-hanke yhteistyön tukena 21.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Mikä ihmeen järjestöneuvonta? 4.2.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistysagenttina osallisuusillassa Limingassa 18.2.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Vertaistuella ON väliä 25.2.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Julkaisuja ja lausuntoja

Järjestöjen yhteinen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin (PDF) 29.9.2017

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne -raportti 2017 (PDF) 11.10.2017

Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen lausunto valinnanvapauslakiin 2017 (PDF) 12/2017

Kuntien järjestöyhteistyon tilanne -raportti 2018 (PDF) 25.9.2018

Luentoja

Kunta-järjestö -yhteistyön kartoituksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla, STEAn Ylävitoset yhteistyölle -seminaari 9.11.2017

Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa, 4H:n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari 16.11.2017

Toimintamalleja Innokylässä

Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla 12/2018

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 11/2018

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 10/2018

Yhdistysilta 11/2018

Yhdistysagenttitoiminta kunnissa 4/2018

 

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksessa

Valtakunnalliset materiaalit ja selvitykset:

Alueuudistus-sivusto (alueuudistus.fi)

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikataulu (vnk.fi)

Järjestöjen asema valinnanvapausmallissa (alueuudistus.fi)

Valtakunnalliset järjestölinjaukset (alueuudistus.fi)

Järjestöt maakunnan tukena – Malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen (alueuudistus.fi)

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö (soste.fi)

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan –selvitys (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 –selvitys (soste.fi)

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (stm.fi)

Hankekokonaisuus valtakunnallisesti:

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman hankkeet (innokyla.fi)

Pohjois-Pohjanmaan materiaalit:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan aineistot (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Kunta-järjestöyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suurta vaihtelua järjestötoiminnan avustuksiin, kokoontumistiloihin ja yhteistyörakenteisiin panostamisessa 11.10.2017

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Kuntien maksamat järjestöavustukset syksyn 2018 kartoituksessa 4.10.2018

 

Tietosuojaselosteet

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kyselyihin vastanneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 8.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 5.10.2018

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

Raudaskylän kristillinen opisto

Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

  • Raudaskylän kristillinen opisto

    Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Henkilöt

Liimatainen, Helena

Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)

p. 044 0190 476
s. helena.liimatainen@ppsotu.fi

Rekilä, Anni

Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

p. 044 0190 479
s. anni.rekila@ppsotu.fi

Katajala, Anna

Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)

p. 044 0190 403
s. anna.katajala@ppsotu.fi