Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Järjestöagentit Anni Rekilä, Anna Katajala ja Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön sekä ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönoton tueksi sekä järjestää järjestö- ja yhdistystoimijoille maksuttomia ihimiset.fi-, palvelumuotoilu- ja vaikuttavuuskoulutuksia.

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakunnalliset organisaatiot. Lisätietoa kampanjasta löydät sivulta järjestöystävällinen.fi, Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sekä Twitteristä aihetunnisteella #järjestöystävällinen.

Ihimiset.fi -verkkopalvelu

Järjestörakenne -hanke tukee ja auttaa järjestöjä Ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa järjestämällä koulutuksia yhdessä kuntien kanssa sekä kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja, jotka auttavat omissa kunnissaan toimivia yhdistyksiä palvelun käytössä. Apua palvelun käyttöön saa myös Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä, joka ylläpitää palvelua.

 

Tapahtumia

Ihimiset.fi ja Toimeksi.fi -koulutus järjestö- ja yhdistystoimijoille Oulussa 10.9.2019

Yhdistystoiminnan kehittäminen Kuusamossa: käytännön apua ja ajatuksia paremman yhdistystoiminnan toteuttamiseen 9.11.2019

Uutisia

Uutisia 2017

Uutisia keväältä 2018

Uutisia syksyltä 2018

Järjestöneuvottelukunta nimesi työryhmän tekemään maakunnalle ehdotuksen järjestöjen avustamisen periaatteista 4.1.2019

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuuden ja järjestöyhteistyön maakuntavalmistelu kietoutuvat tiiviisti yhteen 18.1.2019

Järjestöt osallistuivat Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman työstämiseen 25.1.2019

Järjestöneuvottelukunta haluaa järjestöt mukaan osallisuusohjelman laatimiseen 6.2.2019

Järjestöavustusten periaatteita maakunnalle työstetään yhdessä järjestöjen kanssa 22.2.2019

Järjestöyhteistyön edistäminen tärkeää uudistuksen etenemisestä riippumatta 26.2.2019

Yhdistysagenttitoiminta vaatii hyvää koordinointia 25.3.2019

Maakunta- ja sote-uudistus kaatui – Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke jatkaa 5.4.2019

Hyvät arviot järjestörakenteelle maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoilta 18.4.2019

Ihimiset.fi-verkkopalvelun käyttäjämäärä kasvussa – infografi uusien käyttäjien tueksi 10.5.2019

Järjestöneuvottelukunta laatimaan järjestöyhteistyön suositusta kunnille 23.5.2019

Käsikirja Pohjois-Pohjanmaan yhdistysagenteille ja järjestöyhdyshenkilöille on julkaistu 15.6.2019

Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Blogitekstejä 2017

Blogiteksteja keväältä 2018

Blogitekstejä syksyltä 2018

Järjestöyhteistyö näkyviin Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmassa 2.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistykset esille kunnan nettisivuille Ihimiset.fi –leijukkeen avulla 7.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestötoiminta luo kestävää hyvinvointia nuorille 14.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Palvelupaja-hanke yhteistyön tukena 21.1.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Mikä ihmeen järjestöneuvonta? 4.2.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistysagenttina osallisuusillassa Limingassa 18.2.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Vertaistuella ON väliä 25.2.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Toivoa Tulevaisuuden sairaalaan 11.3.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Palvelumuotoiluajattelua mukaan järjestöjen toiminnan kehittämiseen? 18.3.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Muhoksen vappu kerää kunnan, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen 1.4.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Uudistus kaatui – miten käy hyte-yhteistyölle järjestöjen kanssa? 3.4.2019 (järjestöystävällinen.fi)

Kokemuksia ”Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutuksesta 15.4.2019

Ihimiset.fi –verkkopalvelua kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa 29.4.2019

Hyvinvointia yhteistyöllä 6.5.2019

Järjestötalo Kumppanuuskeskus täyttää 20 vuotta 16.5.2019

NÄE, KUULE, KOHTAA! – Etsivä ja löytävä vanhustyö Yhteisestä Ovesta ry:n uusi toimintamuoto Ylivieskassa 20.5.2019

Millaisessa kunnassa ja maakunnassa järjestöjen on hyvä toimia? 10.6.2019

Julkaisuja ja lausuntoja

Järjestöjen yhteinen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin (PDF) 29.9.2017

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne -raportti 2017 (PDF) 11.10.2017

Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen lausunto valinnanvapauslakiin 2017 (PDF) 12/2017

Kuntien järjestöyhteistyon tilanne -raportti 2018 (PDF) 25.9.2018

Järjestöyhteistyö ja -osallisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa 4.4.2019

Yhdistysgentin ja järjestöyhdyshenkilön käsikirja (PDF)  15.6.2019

Luentoja

Kunta-järjestö -yhteistyön kartoituksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla, STEAn Ylävitoset yhteistyölle -seminaari 9.11.2017

Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa, 4H:n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari 16.11.2017

Toimintamalleja Innokylässä

Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla 12/2018

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 11/2018

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 10/2018

Yhdistysilta 11/2018

Yhdistysagenttitoiminta kunnissa 4/2018

 

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksessa

Valtakunnalliset materiaalit ja selvitykset:

Alueuudistus-sivusto (alueuudistus.fi)

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikataulu (vnk.fi)

Järjestöjen asema valinnanvapausmallissa (alueuudistus.fi)

Valtakunnalliset järjestölinjaukset (alueuudistus.fi)

Järjestöt maakunnan tukena – Malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen (alueuudistus.fi)

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö (soste.fi)

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan –selvitys (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 –selvitys (soste.fi)

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (stm.fi)

Hankekokonaisuus valtakunnallisesti:

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman hankkeet (innokyla.fi)

Pohjois-Pohjanmaan materiaalit:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan aineistot (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Kunta-järjestöyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suurta vaihtelua järjestötoiminnan avustuksiin, kokoontumistiloihin ja yhteistyörakenteisiin panostamisessa 11.10.2017

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Kuntien maksamat järjestöavustukset syksyn 2018 kartoituksessa 4.10.2018

 

Tietosuojaselosteet

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kyselyihin vastanneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 8.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 5.10.2018

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

Raudaskylän kristillinen opisto

Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

  • Raudaskylän kristillinen opisto

    Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Henkilöt

Liimatainen, Helena

Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)

p. 044 0190 476
s. helena.liimatainen@ppsotu.fi

Rekilä, Anni

Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

p. 044 0190 479
s. anni.rekila@ppsotu.fi

Katajala, Anna

Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)

p. 044 0190 403
s. anna.katajala@ppsotu.fi