Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Järjestöagentit Anni Rekilä, Anna Katajala ja Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii maakuntavalmistelussa mm. laajassa seurantaryhmässä, viestintäryhmässä, hyvinvoinnin yhteistyöryhmässä, LAPE-ohjausryhmässä sekä järjestöneuvottelukunnassa. Lisäksi hanke toimii yhteistyössä maakunnan hyte- ja osallisuusvalmistelijoiden, sote-valmistelijoiden ja kasvupalveluiden valmistelijoiden kanssa.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön sekä ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönoton tueksi sekä järjestää järjestö- ja yhdistystoimijoille maksuttomia ihimiset.fi-, palvelumuotoilu- ja vaikuttavuuskoulutuksia.

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakuntavalmistelun toimijat. Lisätietoa kampanjasta löydät sivulta järjestöystävällinen.fi, Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sekä Twitteristä aihetunnisteella #järjestöystävällinen.

Ihimiset.fi -verkkopalvelu

Järjestörakenne -hanke tukee ja auttaa järjestöjä Ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa järjestämällä koulutuksia yhdessä kuntien kanssa sekä kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja, jotka auttavat omissa kunnissaan toimivia yhdistyksiä palvelun käytössä. Apua palvelun käyttöön saa myös Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä, joka ylläpitää palvelua.

 

Tapahtumia

Ihimiset.fi -koulutus Limingassa 5.12.2018

Yhdistysagenttien kehittämispäivä ja pikkujoulut Oulussa 15.12.2018

Oulun vuorovaikutussuunnitelmatyöpaja järjestöille 16.1.2019

Pyhännän yhdistysilta: kunnan ja yhdistysten yhteinen vuosikello 24.1.2019

Kuusamon yhdistysilta: kaupungin ja yhdistysten yhteinen vuosikello 29.1.2019

Tyrnävän yhdistysilta: yhdistyksiltä tietoa kunnan kehittämiseen 20.2.2019

Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkosto 6.2.2019

Kuka meistä hyötyy? -koulutus Ylivieskassa 9.2.2019

Uutisia

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle uusia työntekijöitä 15.6.2017

Uusi hanke tukee järjestöjä kunta- ja maakuntayhteistyössä 8.8.2017

Pohjois-Pohjanmaan kunnanvaltuutettujen näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksesta 29.8.2017

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suurta vaihtelua järjestötoiminnan avustuksiin, kokoontumistiloihin ja yhteistyörakenteisiin panostamisessa 11.10.2017

Ihimiset.fi:n käyttäjämäärä tasaisessa kasvussa 14.11.2017

Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan paikat jaossa 13.12.2017

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä 18.1.2018

Pohjois-Pohjanmaan uusi järjestöneuvottelukunta nimetty 22.1.2018

Uusi maakunnallinen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 20.2.2018

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanja alkaa 26.2.2018

Testaa, kuinka järjestöystävällinen kotikuntasi on! 19.3.2018

Vapaaehtoiset yhdistysagentit vahvistavat yhdistysten yhteistä vaikuttamista ja viestintää kunnissa 25.3.2018

Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelu etenee alueellisissa työryhmissä – järjestöedustajat nimetty 10.4.2018

Järjestöt mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelussa 20.4.2018

Kuntien hyvät järjestöyhteistyön käytännöt leviävät järjestöyhdyshenkilöiden kautta 14.5.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toiminta- ja viestintäsuunnitelma hyväksytty 30.5.2018

Vapaaehtoinen yhdistysagentti vaikuttamisen aitiopaikalla 17.8.2018

Strategiaan ja osallisuuteen liittyvät suunnitelmat maakuntauudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla 27.8.2018

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Hyvät käytännöt kiertoon: Lumijoen kunta viestii järjestötoiminnasta nettisivuillaan 10.10.2018

Järjestöt mukana hyte- työssä vain osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia 29.10.2018

Ihimiset.fi –sivuston rakenne uudistui: kuntakohtaiset sivut auttavat tiedon äärelle 1.11.2018

Pohjois-Pohjanmaan yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteisessä tapaamisessa otettiin konkreettisia askeleita kohti järjestöystävällistä Pohjois-Pohjanmaata 9.11.2018

Innokylään työstetty toimintamalleja kunta -järjestöyhteistyön tueksi 12.11.2018

Julkaisuja ja lausuntoja

Järjestöjen yhteinen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin (PDF) 29.9.2017

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne -raportti 2017 (PDF) 11.10.2017

Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen lausunto valinnanvapauslakiin 2017 (PDF) 12/2017

Kuntien järjestöyhteistyon tilanne -raportti 2018 (PDF) 25.9.2018

Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Tiivis järjestöyhteistyö näkyy PoPSTer-hankkeen loppuraportissa Pohjois-Pohjanmaalla 21.8.2017 (innokyla.fi)

Vastaisku Googlelle 2.10.2017 (kaleva.fi)

Asiakas- ja tar­ve­läh­töi­syys sekä toiminnan laatu ovat järjestöjen valtti 29.11.2017 (kaleva.fi)

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä 4.12.2017 (soste.fi)

Järjestöneuvottelukunnan paikat ovat jaossa 18.12.2017 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Järjestöneuvottelukunta paljon vartijana 29.1.2018 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Ilmoita yhteisösi tiedot ihimiset.fi:ssä 12.2.2018 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa on järjestöjen tavoitteena maakunta- ja sote-uudistuksessa 15.3.2018 yhdessä muutosjohtaja Marjukka Mannisen kanssa (järjestöystävällinen.fi)

Kohti järjestöystävällistä maakuntaa 26.3.2018 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Järjestöt kunnan strategisena kumppanina 28.3.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestöavustusten uudistamisen tulee tapahtua yhdessä yhdistysten kanssa 11.4.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Hyvinvoinnin monet merkitykset 24.4.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Sinustako järjestöystävällinen ehdokas? 2.5.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestöystävällinen kunta yhdistysaktiivin silmin 17.5.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Kohti järjestöystävällistä kuntaa 29.5.2018 (Sanomalehti Kaleva yhteisösivut)

Eri toimijat yhdessä edistämässä ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä 11.6.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Miksi kuntien kannattaa avustaa yhdistysten perustoimintaa? 20.8.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Kohti järjestöystävällistä kuntaa 10.9.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksien avustukset tulee turvata Pohjois-Pohjanmaalla 1.10.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Yhdistysagentti rakentaa yhteistyötä 1.10.2018 (Sanomalehti Kalevan Yhteisösivut)

Vapaaehtoinen tarvitsee huolenpitoa 12.11.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Miksi kuntaan kannattaa nimetä järjestöyhdyshenkilö 19.11.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Järjestöjen nostoina maakuntastrategiaan yhteistyörakenteet, toiminnan tuki, yhteiskehittäminen ja integraatio 3.12.2018 (järjestöystävällinen.fi)

Luentoja

Kunta-järjestö -yhteistyön kartoituksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla, STEAn Ylävitoset yhteistyölle -seminaari 9.11.2017

Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa, 4H:n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari 16.11.2017

Toimintamalleja Innokylässä

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 11/2018

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 10/2018

Yhdistysilta 11/2018

Yhdistysagenttitoiminta kunnissa 4/2018

 

Työntekijät tavattavissa

Hyvän mielen paikat -hankkeen päätösseminaari 5.12.2018

Palvelusetelikokeilun kärkihankkeiden päätösseminaari (verkossa) 5.12.2018

POPmaakunnan viestintäryhmä (etänä) 12.12.2018

Etsivän ja löytävän vanhustyön päivä Oulussa 12.12.2018

POPmaakunnan strategianyrkki 12.12.2018

ALVA-hankkeen päätösseminaari Ylivieskassa 12.12.2018

Oulun vuorovaikutussuunnitelmatyöryhmä 13.12.2018

4h:n joulupuuro 13.12.2018

POPmaakunnan verkkosivutyöpaja 17.12.2018

Oulun lähidemokratiatoimikunta 17.12.2018

Järjestöneuvottelukunnan valmisteluryhmä 18.12.2018

LAPE-ohjausryhmä ja hyvinvoinnin yhteistyöryhmä 18.12.2018

Maakuntauudistuksen laaja seurantaryhmä 20.12.2018

Työväen eläkeläisten kerho 7.1.2019

Simulaatioryhmien järjestöjäsenten tapaaminen 9.1.2019

OYS, Kela ja järjestöt -neuvottelupäivä 17.1.2019

Virtaa järjestötyöhön -seminaari 22.1.2019

Hyte-työpajapäivä 30.1.2019

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen vierailupäivä 31.1.2019

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmä 5.2.2019

Järjestöverkostovetäjien tapaaminen 7.2.2019

 

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksessa

Valtakunnalliset materiaalit ja selvitykset:

Alueuudistus-sivusto (alueuudistus.fi)

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikataulu (vnk.fi)

Järjestöjen asema valinnanvapausmallissa (alueuudistus.fi)

Valtakunnalliset järjestölinjaukset (alueuudistus.fi)

Järjestöt maakunnan tukena – Malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen (alueuudistus.fi)

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö (soste.fi)

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan –selvitys (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 –selvitys (soste.fi)

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (stm.fi)

Hankekokonaisuus valtakunnallisesti:

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelman hankkeet (innokyla.fi)

Pohjois-Pohjanmaan materiaalit:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan aineistot (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Kunta-järjestöyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suurta vaihtelua järjestötoiminnan avustuksiin, kokoontumistiloihin ja yhteistyörakenteisiin panostamisessa 11.10.2017

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Kuntien maksamat järjestöavustukset syksyn 2018 kartoituksessa 4.10.2018

 

Tietosuojaselosteet

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kyselyihin vastanneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 8.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 5.10.2018

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

Raudaskylän kristillinen opisto

Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, 90100 Oulu, Suomi

  • Raudaskylän kristillinen opisto

    Opistontie 4-6, 84880 Raudaskylä, Ylivieska, Suomi

Henkilöt

Liimatainen, Helena

Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)

p. 044 0190 476
s. helena.liimatainen@ppsotu.fi

Rekilä, Anni

Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

p. 044 0190 479
s. anni.rekila@ppsotu.fi

Katajala, Anna

Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)

p. 044 0190 403
s. anna.katajala@ppsotu.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn