Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

01.08.2017 - 31.12.2020 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen (2017-2020) tarkoituksena oli tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoitti Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimi yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistui ja loi mahdollisuuksia järjestöjen osallistumiselle maakunnallisen sote-uudistuksen valmisteluun. Hanke perusti Tulevaisuuden sote-keskus-valmistelun tueksi maakunnalliset järjestöverkostot:

Hanke toimi Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoitti kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, koulutti yhdistyksiä ihimiset.fi-palvelun käytössä sekä tuki koulutettuja yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.

 

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edisti maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan oli mahdollista osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakunnalliset organisaatiot. Lisätietoa kampanjasta löydät sivulta järjestöystävällinen.fi, Facebook-sivulta Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sekä Twitteristä aihetunnisteella #järjestöystävällinen.

 

Ihimiset.fi -verkkopalvelu

Järjestörakenne -hanke tuki ja auttoi järjestöjä Ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa järjestämällä koulutuksia yhdessä kuntien kanssa sekä kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja, jotka auttavat omissa kunnissaan toimivia yhdistyksiä palvelun käytössä. Apua palvelun käyttöön saa jatkossa Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteestä, joka ylläpitää palvelua.

 

Tapahtumia

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -webinaari -tallenteet 24.9.2020

 

Uutisia

Uutisia 2017

Uutisia keväältä 2018

Uutisia syksyltä 2018

Uutisia keväältä 2019

Uutisia syksyltä 2019

Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan ilosanoma tavoittanut hyvin eri kanavissa 10.1.2020

Tulevaisuuden sote-keskus tarvitsee järjestöjä kumppanikseen 24.1.2020

Tuiran hyvinvointikeskus kutsuu järjestöjä verkostoitumaan ja esittelemään toimintaansa 29.1.2020

Ihimiset.fi-verkkopalvelun käyttäjämäärän kasvu jo 40%:n luokkaa 5.2.2020

Muutoksia Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen toimintaan 6.2.2020

Millainen on tulevaisuuden maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenne? 17.2.2020

Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä 9.3.2020

Järjestöt huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa 27.3.2020

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke jatkaa marraskuun 2020 loppuun 31.3.2020

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa webinaari 24.9.2020 13.5.2020

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke onnistunut maakunnallisessa vaikuttamistyössään 25.5.2020

Osallisuus ja muutosvalmius puhuttivat järjestöneuvottelukunnassa 3.6.2020

Maakunnalliset järjestöverkostot perustettu Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien tueksi 21.8.2020

Ihimiset.fi-käyttäjämäärän kasvu jatkuu koronasta huolimatta 9.9.2020

Järjestöyhteistyö parantunut 23 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa 11.9.2020

Järjestöyhteistyön opas Pohjois-Pohjanmaan kunnille on julkaistu 24.9.2020

Järjestöjen edustajaksi POPsote-hankkeen ohjausryhmään pääsihteeri Arja Sutela 2.10.2020

Maakunnallisille järjestöverkostoille veturit 6.10.2020


Blogi- ja mielipidekirjoituksia

Blogitekstejä 2017

Blogiteksteja keväältä 2018

Blogitekstejä syksyltä 2018

Blogitekstejä keväältä 2019

Blogiteksteja syksyltä 2019

Järjestöyhteistyö edistää kuntalaisten hyvinvointia 7.1.2020

Voiko järjestötyöntekijä uupua? 21.1.2020

Miten järjestöt ja yhdistykset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi? 28.1.2020

Järjestöyhdyshenkilö avainasemassa kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä 11.2.2020

Järjestöavustusten leikkaaminen tulee Oululle kalliiksi 19.2.2020 (munoulu.fi)

ALVA-verkosto yhdistää vapaaehtoistoimijat ja julkiset palvelut 26.2.2020

Verkostojen voima 9.3.2020

Kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen yhteystyöasiakirjan avulla 17.3.2020

Miksi maakunnallista koordinaatiota tarvitaan jatkossakin? 23.3.2020

Yhdistystoiminnalla suuri rahallinen arvo Utajärvellä 24.3.2020

Järjestöjen merkitys on kasvanut ja kasvaa kriisissä 30.3.2020 (munoulu.fi)

Yhdistysilta etänä – mitä opimme? 15.4.2020

Pohjois-Pohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa 5.5.2020

Kunta-järjestöyhteistyö strategiseksi 20.5.2020

Yhdistystapaamiset ovat paikka vuoropuhelulle, yhteistyön kehittämiselle sekä tiedon jakamiselle 27.5.2020

Järjestöyhdyshenkilö Oulun kaupungin kasvoina järjestöille 1.6.2020 (munoulu.fi)

Julkaisuja ja lausuntoja

Järjestöjen yhteinen lausunto PoPSTer-loppuraporttiin (PDF) 29.9.2017

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne -raportti 2017 (PDF) 11.10.2017

Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen lausunto valinnanvapauslakiin 2017 (PDF) 12/2017

Kuntien järjestöyhteistyon tilanne -raportti 2018 (PDF) 25.9.2018

Järjestöyhteistyö ja -osallisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa (PDF) 4.4.2019

Yhdistysgentin ja järjestöyhdyshenkilön käsikirja (PDF) 15.6.2019

Kuntien järjestöyhteistyön tilanne-raportti 2019 (PDF) 23.9.2019

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden toiveet Kuntaliitolle ja kunnille (PDF; yhteisjulkaisu) 24.9.2019

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden teesit elinvoimaisen järjestötoiminnan edistämiseksi (PDF; yhteisjulkaisu) 25.10.2019

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiverkoston analyysi kuntien hyvinvointisuunnitelmista 31.10.2019

Kunta-järjestöyhteistyön tilanne- raportti (PDF) 11.9.2020

Järjestöyhteistyön opas Pohjois-Pohjanmaan kunnille (PDF) 24.9.2020

POPsote-asiantuntijoiden perehdytys (PDF) 15.10.2020

 

Luentoja

Kunta-järjestö -yhteistyön kartoituksen tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla, STEAn Ylävitoset yhteistyölle -seminaari 9.11.2017

Järjestöjen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa, 4H:n Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari 16.11.2017

Järjestöjen rahoitusilta Pudasjärvellä YouTube-tallenne 5.11.2019

 

Toimintamalleja Innokylässä

Yhdistysagenttitoiminta kunnissa 4/2018

Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus 10/2018

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva 11/2018

Yhdistysilta 11/2018

Yhdistystoimintaan liittyvä tieto kunnan nettisivuilla 12/2018

Yhdistysyhteistyöasiakirja kunnassa 11/2019

Järjestöjen ja maakunnan yhteistyörakenne 3/2020

Järjestöyhteistyön suositus kunnille 4/2020

Järjestöystävällinen kunta ja maakunta 6/2020

Toimeksi.fi-verkkopalvelun kouluttajakoulutus 9/2020

 

Kunta-järjestöyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla

Hankeyhteistyöllä jo vuodessa parempaa järjestöyhteistyötä kunnissa 25.9.2018

Kuntien maksamat järjestöavustukset syksyn 2018 kartoituksessa 4.10.2018

Agenttitoiminnalla huipputuloksia kuntien järjestöyhteistyössä 23.9.2019

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille 12.12.2019 tai (PDF)

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille -taustamateriaali 12.12.2019 tai (PDF)

Hailuodon yhteistyöasiakirja (hailuoto.fi)

Siikajoen yhteistyöasiakirja (siikajoki.fi)

Nivalan yhteistyöasiakirja (nivala.fi)

Utajärven yhteistyöasiakirja (utajärvi.fi)

Oulun vuorovaikutussuunnitelma (ouka.fi)

Järjestöyhteistyön opas Pohjois-Pohjanmaan kunnille (PDF) 24.9.2020

 

Linkkejä muiden materiaaleihin

Valtakunnalliset materiaalit ja selvitykset:

Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa -kokonaisuus (innokyla.fi)

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö (soste.fi)

Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan –selvitys (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 –selvitys (soste.fi)

Loppuraportti: Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Tuija Brax 5.7.2018 (stm.fi)

Yhdessä elinvoimaa. Kaksi mallia kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön. (shop.kuntaliitto.fi)

Järjestötieto sote-uudistuksessa. Tarpeet, tietovarannot ja tiedontuotannon kehittämisen suuntaviivat (soste.fi)

 

Pohjois-Pohjanmaan materiaalit:

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan aineistot (pohjois-pohjanmaa.fi)

 

Tietosuojaselosteet

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostoihin kuuluvien henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 1.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kyselyihin vastanneiden henkilöiden yhteystietolistojen tietosuojaseloste 8.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 5.10.2018

Kansankatu 53 Oulu

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Kansankatu 53 Oulu

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Henkilöt

Katajala, Anna

Toiminnanjohtaja

p. 040 8205 228
s. anna.katajala@ppsotu.fi