Koillisen Kumppanit- hanke (2018-2021)

01.04.2018 - 31.03.2021 / Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Mitä Koillisen kumppanit -hanke tekee?

Koillisen Kumppanit hankeavustuksella on perustettu yhteistyössä alueen yhdistysten ja eri yhteistyötahojen kanssa kumppanuusmuoto,
kumppanuustiimi. Sen yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada elinvoimainen järjestötalo Kuusamoon,
jossa yhdistykset voivat toimivat itsenäisesti, omien toimintatapojen, arvojen ja resurssien mukaan kohderyhmilleen.
Järjestötalo olisi matalankynnyksen paikka, yhdistyksille, ihmisille ja eri yhteistyötahoille.
Sinne ovat tervetulleita myös ihmiset, jotka eivät kuulu mihinkään yhdistykseen tai järjestöön.

Otamme tiimiin mukaan jatkuvasti uusia yhdistyksiä ja yhteistyötoimijoita, jos emme ole vielä olleet yhteydessä yhdistykseesi,
niin ole meihin rohkeasti yhteydessä, tulemme mielellämme kertomaan hankkeesta lisää.
Tiedotamme hankkeesta aktiivisesti myös paikallislehdissä, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja radio Kajauksessa.
Patentti – ja rekisterihallituksen mukaan Koillismaalla toimii, Pudasjärveä lukuun ottamatta, yhteensä 621 yhdistystä.
Kuusamossa 347, Posiolla 125 ja Taivalkoskella 149 yhdistystä. Mukaan voi tulla siis mikä tahansa näistä yhdistyksistä, toimialasta riippumatta.

Hanke tarjoaa yhdistyksille myös resursseja toimintaan, kuten toimisto- ja kokoustiloja,
sekä koulutus- ja virkistys toimintaa. Hanke tarjoaa lisäksi tukea ja tietoa, jotta yhdistykset pystyvät tuottamaan entistä paremmin hyvinvointia
ja palveluja eri-ikäisille ja erilaisessa elämäntilanteessa oleville toimialueidensa asukkaille.
Hanke edistää myös yhdistysten ja eri yhteistyökumppanien verkostoitumista.

Kumppanuusajatus voimistui Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoiman JÄKE -kehittämisprojektin aikana, kun yhdistysten toimijat huomasivat yhteistyön ja verkoston antavan enemmän mahdollisuuksia resurssien käyttöön heidän omassa toiminnassaan.
Projektin työryhmä sai tietoa tulevasta SOTE -muutoksesta ja eri organisaatioiden sekä hankkeiden toiminnasta. SOTE -uudistuksessa odotetaan myös järjestöjen tuottavan erilaisia palveluita, ja jotta palveluja voidaan tuottaa Kuusamossa, tarvitaan kumppanuuskeskuksen tarjoamaa tukitoimintaa.

 

Virpi Kilpijärvi, hankevastaava p. 0400 315 247
virpi.kilpijarvi@koillisenkumppanit.fi

 

Lumi Törmä, hanketyöntekijä p. 0400 315 249
lumi.torma@koillisenkumppanit.fi

Kitkantie 110, Kuusamo, Suomi

Osoitteet

  • Kitkantie 110, Kuusamo, Suomi

Facebook

Instagram

Yhteistyökumppanit

http://koillismaanomaishoitajat.com/site/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180502_112623.jpg

Hei!
Olemme Koillisen kumppanit -hankkeen työntekijät, Virpi Kilpijärvi ja Lumi Törmä.
Meistä on hienoa olla mukana rakentamassa koillismaalaisten yhdistysten kanssa järjestötaloa Kuusamoon
ja auttaa yhdistyksiä toimimaan entistä enemmän asuinkuntansa asukkaiden hyväksi.
Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta tai yhdistyksesi on kiinnostunut tulemaan hankkeeseen mukaan,
ota rohkeasti yhteyttä!