Uutiskirje 1 tammi- helmikuu 2020

Uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja sen hankkeiden toiminnasta, koulutuksista ja tapahtumista. Uutiskirje on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan järjestöissä ja järjestöyhteistyötä tekevissä organisaatioissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille.

 

UUTISET

Järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille järjestöyhteistyöhön valmis

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut suosituksen kunnille järjestöyhteistyöhön. Suositus hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 12.12.2019. Suosituksen avulla neuvottelukunta haluaa tukea Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyötä maakunnallisen hyvinvointisopimuksen hengen mukaisesti.

Lue koko uutinen: https://www.ihimiset.fi/2019/12/16/jarjestoneuvottelukunnan-suositus-kunnille-jarjestoyhteistyohon-valmis/

Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan ilosanoma tavoittanut hyvin eri kanavissa

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan viestejä levitetään ihimiset.fi-verkkopalvelussa, perinteisen median avulla sekä sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2019 tilastot osoittavat, että viestit ovat saaneet hyvin näkyvyyttä. Kampanjaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke.

Lue koko uutinen: https://www.ihimiset.fi/2020/01/10/jarjestoystavallisen-pohjois-pohjanmaan-ilosanoma-tavoittanut-hyvin-eri-kanavissa/

 

Ps. Halutessasi voit laittaa uutiseen kuvaksi jonkin kampanjan logoista, ne löytyvät tältä sivulta: https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/osallistu-kampanjaan/

OYS:ssa loistavia esittäytymismahdollisuuksia järjestöille

OLKAOulu auttaa järjestöjä näkymään Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Keväällä 2020 järjestöillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa sairaalan potilaille, heidän läheisilleen ja henkilökunnalle järjestöpisteellä, lasten neurologian poliklinikalla, kuntoutusosastolla, sairaalan sosiaalityöntekijöiden kokouksissa ja psykiatrian osastolla. OLKAn järjestökoordinaattorilta voi pyytää apua näkyvyydestä myös muualla sairaalassa.

Lue koko uutinen: https://www.ihimiset.fi/2020/01/10/oysssa-loistavia-esittaytymismahdollisuuksia-jarjestoille/

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA KOULUTUKSET

Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkosto 29.1.2020

Tapaamisen ohjelmassa on tietoa Paikka auki -ohjelmasta ja Mun Oulu -kaupunkimediasta, arvioivaa keskustelua Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeesta sekä aluetyöntekijöiden itse suunnittelema aihe. Tilaisuus on tarkoitettu valtakunnallisten ja alueellisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueellista työtä tekeville ammattilaisille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 22.1. mennessä: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/pohjois-pohjanmaan-sote-jarjestojen-alueverkosto-2/

Limingan yhdistysilta 29.1.

Lämpimästi tervetuloa valmistelemaan Tyrnävän kunnan ja yhdistysten yhteistä yhteistyöasiakirjaa! Asiakirjassa sovitaan muun muassa kunnan ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä, kunnan jakamista avustuksista sekä tilojen käytöstä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 26.1. mennessä: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/yhdistysilta-tyrnavalla/

Vertaisohjaajien aamukahvit 30.1.2020

Verkosto on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat vertaisryhmän vertaisohjaajana tai suunnittelevat uuden ryhmän aloittamista.Verkoston tarkoitus on antaa ohjaajille mahdollisuus ajatustenvaihtoon sekä saada uusia ideoita omaan ryhmäänsä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/vertaisohjaajien-aamukahvit-2/

Taloutukihenkilöiden päivystykset alkavat 4.2.

Taloustukihenkilöt ovat Takuusäätiön kouluttamia vapaaehtoisia, jotka voivat auttaa selvittämään taloudellista tilannetta.

Lisätietoa ja päivystysajat: https://www.ihimiset.fi/toiminta/taloustukihenkilot-4-2-5-5-2020/

 

Maksuton lakineuvonta 5.2.2020

Yksilöllistä neuvontaa mm. velka-, perhe- ja riita-asioissa. Neuvonnassa ei laadita asiakirjoja, mutta voit saada ohjeet niiden tekemiseen.

Lisätiedot: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/maksuton-lakineuvonta-2/

Hallitustyöskentely pähkinänkuoressa- etäkoulutus 11.2.2020

Faktaa ja vinkkejä uusille yhdistystoimijoille. Mitkä ovat hallituksen tehtävät ja vastuut? Miten tehtävät hallituksen jäsenten kesken jakautuvat? Kuka päättää ja kuka toteuttaa?Kouluttajana toimii Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/hallitustyoskentely-pahkinankuoressa-2/

Oulun elämänkaariverkostojen viestintäpäivä 18.2.2020

Tilaisuuden tarkoituksena on tiedottaa järjestöille viestintäyhteistyön mahdollisuuksista Oulun kaupungin kanssa sekä ihimiset.fi, lapsuus.ouka.fi ja nuoruus.ouka.fi -palvelujen hyödyntämismahdollisuuksista sekä saada järjestöiltä ideoita viestintäyhteistyön sekä verkkopalveluiden kehittämiseksi. Tilaisuus on tarkoitettu Oulun kaupungin elämänkaariverkostojen järjestö- ja muille toimijoille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 13.2. mennessä: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/oulun-elamankaariverkostojen-viestintapaiva/