Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan ilosanoma tavoittanut hyvin eri kanavissa

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logoJärjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan viestejä levitetään ihimiset.fi-verkkopalvelussa, perinteisen median avulla sekä sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2019 tilastot osoittavat, että viestit ovat saaneet hyvin näkyvyyttä. Kampanjaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke.

Kampanjaan liittyviä blogitekstejä julkaistiin ihimiset.fi-sivustolla 28 kappaletta. Näistä 23 oli yhteistyökumppaneiden ja viisi hankkeen omia tekstejä. Vuoden 2019 aikana tekstejä luettiin yhteensä 3293 kertaa.

Hankkeen kirjoittamia uutisia julkaistiin 24 ja niitä luettiin vuoden 2019 aikana 2459 kertaa. Teemaan liittyen ilmestyi kahdeksan lehtijuttua medioissa, joiden yhteenlaskettu jakelu on lähes 203 000. Lisäksi teemasta tehtiin yksi radiohaastattelu ja yksi jakso järjestöjen yhteiseen podcastiin sekä toisen hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettu kirjoitus TE-hallinnon uutiskirjeeseen.

Sosiaalisessa mediassa kampanjan viestejä jaettiin Järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan sivulla Facebookissa 213 kertaa. Postaukset saivat lähes 145 000 näyttökertaa. Twitterissä viestejä jaettiin Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tilillä. 260 postausta saivat reilut 218 000 näyttökertaa.

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja on alkanut maaliskuussa 2018 ja se kestää syyskuun 2020 loppuun asti. Kampanjan tavoitteena on tarjota kunnille ja maakunnallisille organisaatioille sekä järjestöille tietoa siitä, millainen on järjestöystävällinen kunta ja maakunta järjestöjen mielestä. Voit osallistua kampanjaan myös itse. Tutustu ohjeisiin sivulla https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/osallistu-kampanjaan/

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

kampanja, järjestöystävällinen, media, sosiaalinen media, viestintä,