Järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille järjestöyhteistyöhön valmis

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut suosituksen kunnille järjestöyhteistyöhön. Suositus hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 12.12.2019. Suosituksen avulla neuvottelukunta haluaa tukea Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyötä maakunnallisen hyvinvointisopimuksen hengen mukaisesti.

Lue Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote

Suositus kunnille järjestöyhteistyöhön sisältää neljä teemaa: järjestö­yhdyshenkilö osaksi kunnan arkea, kunnan tilat asukkaista koostuvien järjestöjen käyttöön, järjestö­avustukset sijoituksena hyvinvointiin ja elinvoimaan sekä järjestöt voimavarana kunnan hyvinvointityössä.

Kunnille laadittavan suosituksen taustalla ovat kuntalain kunnille asettamat velvoitteet, hallitusohjelma, maakunnallinen hyvinvointisopimus sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen myötä kertynyt tieto kuntien ja järjestöjen yhteistyön toimivuudesta ja haasteista. Hanke on myös tukenut neuvottelukuntaa suosituksen valmistelussa.

Suositus kunnille järjestöyhteistyöhön toimitetaan kuntiin Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tukee kuntia järjestöyhteistyön käytäntöjen kirjaamisessa yhdistysyhteistyöasiakirjan muotoon.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on toiminut nykyisellä kokoonpanollaan nyt kaksi vuotta. Neuvottelukunta teki kokouksessa myös itsearviointia tähän mennessä saavutetuista tuloksista sekä niistä syistä, joista tuloksiin on tai ei ole päästy. Neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Neuvottelukunnan kokousmuistiot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivulta.

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, Kunta-järjestöyhteistyö, järjestöyhdyshenkilö, järjestöavustukset, tilat, hyvinvointityö, hyvinvointisopimus,