Oppilaitosyhteistyö

Järjestöt tekevät monilla paikkakunnilla tiivistä yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. kokemuskoulutustoiminta, elävä kirjasto- ja kokemuskirjastotapahtumat sekä opinnäytetyöt ja harjoittelut.


Muokattu viimeksi: 09.03.2018