Vapaaehtoistoiminnan verkostot

Pohjois-Pohjanmaalla toimii vapaaehtoistoiminnan verkostoja, joiden tehtävänä on tiedottaa vapaaehtoistoiminnasta, kouluttaa vapaaehtoisia sekä tukea vapaaehtoistoimintaa tarjoavia tahoja.


ALVA-verkosto

Vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto on Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoimaa ja STEAn Ak-avustuksella rahoittamaa toimintaa, jonka alueena on  Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska. Se edistää vapaaehtoistoiminnan tunnustamista osana yhteiskunnan rakenteita ja yhteyttä julkisiin palveluihin.

ALVA-verkosto kutsuu vapaaehtoistoimijat (mm. järjestö- ja kokemustoimijat sekä muut vapaaehtoiset) ja julkisten palvelujen tuottajat verkostoitumaan keskenään ja kehittämään yhdessä palveluja sekä vapaaehtoistoimintaa ja niiden vaikuttavuutta.

ALVA-verkosto tarjoaa kaikille vapaaehtoisina toimiville henkilöille matalan kynnyksen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan mm. työnohjauksen, vertaistuen, neuvonnan, koulutuksen ja virkistyksen keinoin.

Lue lisää:

alva-verkosto logo

 

 

 

 

 

 

rko.fi logo

 

VARES-verkosto

Vuolle Setlementti hallinnoi vapaaehtoistoiminnan verkosto VARESia. Avoimena verkostotoimijana VARES edistää toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Verkostossa toimivat noin 40 jäsentä : järjestöt, hankkeet,  ev.lut. seurakunnat ja Oulun kaupunki suuntaavat yhdessä laadukkaasti järjestettävää vapaaehtoistoimintaa kohti tulevaisuuden haasteita.

Yhteinen työkalu www.varesverkosto.fi kokoaa yhteen kaiken tarpeellisen esitellen laajasti verkoston avoimia tehtäviä. Kaikille avoimien peruskurssien avulla ohjataan ihmisiä kohti oman näköistä toimintaa.

Verkoston toiminnan ydin on edistää ja tukea alueellisten toimijoiden ja vapaaehtoistyötä tekevien osaamista ja pienehköjä resursseja ja saada tätä kautta voimaa ja harteita vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksien parantamiselle.

Lue lisää:

 Muokattu viimeksi: 10.09.2021