Tule vapaaehtoiseksi leiriohjaajaksi Näe Hyvä Mussa -hankkeen leiritoimintaan! Syksy 2021 OULU

Suoritus ajankohta: 1.8.2021 - 28.11.2021 / Haku päättyy: 28.11.2021 / ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus

Etsimme luotettavia ja turvallisia aikuisia ohjaajiksi Oulun alueen lasten Näe hyvä mussa -viikonloppuleireille.

Näe hyvä mussa -hanke tarjoaa leiritoimintaa kriisiytymisuhassa olevien perheiden 9-13 -vuotiaille lapsille. Toiminta pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan ja hyvän näkemisen kulttuuriin! Ohjaajana Näe hyvä mussa -leirillä vastaat leiriohjelman suunnittelusta ja ohjaamisesta yhdessä ohjaajatiimin, leirijohtajan ja leiripedagogin kanssa. Toiminta pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan, jonka avulla luodaan turvallinen ja kannustava ilmapiiri lapsille, sekä pyritään vahvistamaan lasten vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa.

Toiminta on tavoitteellista ja ohjelma suunnitellaan siten, että se edistää ryhmäytymistä sekä uusien kaverisuhteiden syntymistä. Tärkeää toiminnassa on hyvän näkeminen ja sen sanoittaminen lapsille yksilöinä sekä ryhmänä.

Tarkkaan suunniteltu leiriohjelma ja säännölliset ruoka-ajat luovat rutiinit, jotka tuo lapsille turvallisuutta. Tarjoamme ohjaajillemme mahdollisuuksia koulutuksiin, täyshoidon leireillä sekä korvaamme leireistä ja koulutuksista aiheutuneet matkakustannukset. Opiskelijat voivat suorittaa toiminnassamme työssäoppimisjakson tai projektiopintoja. Kaikki ohjaajaksi hakevat henkilöt haastatellaan puhelimitse ja jokaisen tulee osallistua Parasta Lapsille ry:n leiriohjaajien peruskoulutukseen, sekä Näe Hyvä Mussa -toiminnan perehdytykseen. Leirillä et ole yksin, vaan osa ohjaajatiimiä, jonka tukena toiminnassa on leirijohtaja ja leiripedagogi.

Syksyn 2021 NHM lasten viikonloppuryhmä / Oulun lapset

27.-29.8.,10.-12.9., 1.-3.10., 22.-24.10., 12.-14.11.2021

Ota yhteyttä: pipsa.niskakoski@parastalapsille.fi TAI 050 355 2540

Voit myös täyttää ja lähettää lomakkeemme: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b8a0975c-c5fd-4ba9-ac06-27b074640089?displayId=Fin2300794

Ilmianna itsesi mukaan merkitykselliseen toimintaan! Toivottavasti kuulemme juuri sinusta!

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Koivuhaan leirikeskus

Koivuhaantie 14, Halosenniemi, Suomi

Osoitteet

 • Kumppanuuskeskus

  Kansankatu 53, Oulu, Suomi

 • Koivuhaan leirikeskus

  Koivuhaantie 14, Halosenniemi, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Kaupunginosa / Kylä
Haukipudas

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Viikonloppuisin

Suorittamispaikan esteettömyys

 • Pysäköintimahdollisuus
 • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Asiasanat

Näe Hyvä Mussa -hanke, Näe hyvä mussa, positiivinen pedagogiikka, hyvän huomaaminen, intsetunnon tukeminen, Huomioiva yhdessäolo, kivaayhdessä, leiri, viikonloppuleirit, pelit, leikit, leikki, ulkoilu ja pihapelit, askartelu, Leirikeskus Koivuhaka, avoimet vapaaehtoistehtävät, Vapaaehtoistyö Oulu, Leiritoiminta, lapset ja nuoret, lapset, leirinohjaaja, opiskelijaharjoittelu, opiskelija

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Aitoa kiinnostusta ja innostusta toimia lasten parissa leiritoiminnassa. Näe Hyvä Mussa -toiminta on kohdennettu kriisiytymisuhan alla oleville perheille, joten vapaaehtoiselta kaivataan herkkyyttä kohdata ja tuke lapsia juuri heidän omista lähtökohdistaan käsin. Leirille asetetaan lapsikohtaiset tavoitteet, joihin pyritään. Ohjaaja on turvallinen ja luotettava aikuinen, joka sitoutuu toimimaan lasten parhaaksi Parasta Lapsille järjestön arvojen-, ja Näe Hyvä Mussa -toiminnan toimintamallien mukaisesti. Ohjaaja on lämmin, kuunteleva aikuinen. Kokemuksesta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, sosiaali ja terveysalan koulutus- ja työkokemuksesta on hyötyä toiminnassa, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Tiimityöskentelytaidot, tavoitteellisen toiminnan toteuttamiseen sitoutuminen, aktiivisuus ja huumorintaju ovat loistavia ohjaajan työvälineitä

 

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Koulutus/koulutukset

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Näe Hyvä Mussa -toiminnnan koordinaattori, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ovat järjestössä vapaaehtoisten tukena, Leiritoiminnassa vapaaehtoisen lähimpänä tukena ja ohjaajana on leirijohtaja. Leiritiimiin kuuluu myös leiripedagogi. Vapaaehtoiset saavat järjestön peruskoulutuksen, Näe Hyvä Mussa -toiminnan perehdytyksen ja mahdollisuuden lisäkoulutuksiin. Toimintaa suunnitellaan tiimissä ja vapaaehtoistapaamisissa. Leirikauden jälkeen järjestetään yhteinen kiitostapaaminen vapaaehtoisille.