OULUN KRIISIKESKUKSEN TUKIHENKILÖKOULUTUS

Suoritus ajankohta: 1.9.2021 / Haku päättyy: 11.8.2021 / tukihenkilötoiminta / MIELI Oulun seudun mielenterveys ry

HAE MUKAAN OULUN KRIISIKESKUKSEN TUKIHENKILÖKOULUTUKSEEN

MIELI Oulun seudun mielenterveys ry/Oulun kriisikeskus järjestää MIELI ry:n koulutusrungon mukaisen tukihenkilön peruskoulutuksen syksyllä 2021. Koulutuksessa saat hyvät eväät vapaaehtoiseksi tukijaksi ja kriisiauttajaksi. Vapaaehtoisena toimimisen perustaksi riittävät tavallisen ihmisen taidot kuunnella ja olla aidosti läsnä.

Tukihenkilökoulutus toteutetaan 1.9.-3.11.2021.

35 tunnin koulutus sisältää kuusi verkko- ja/tai kasvokkain tapaamista, kaksi käytännön harjoitteluiltaa sekä itsenäistä opiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Tarkemmat koulutusajat löydät verkkosivuiltamme https://www.mielenterveysseurat.fi/oulu/2021/05/21/tukihenkilokoulus/

Koulutettuna tukihenkilönä saat mahdollisuuden tukea ja auttaa ihmisiä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Voit toimia mm. päivystäjänä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, yksilö- tai verkkotukihenkilönä ja ryhmissä ohjaajana sekä osallistua Laulu-Liisat ja Lassi -kuorotoimintaan ja tapahtumiin.

Koulutus on maksuton.

Koulutukseen hakijoille pidetään valintahaastattelu etäyhteyksin.

Varaa haastatteluaika viimeistään 11.8.2021 kriisikeskuksen ajanvarauksesta p. 044 3690 500 arkisin klo 9–14.

Lisätiedot maija.kylmaniemi@oulunkriisikeskus.fi ja niina.prykari@oulunkriisikeskus.fi

Tervetuloa iloiseen tiimiimme tekemään työtä, jolla on merkitystä!

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Kaupunginosa / Kylä
Oulun keskusta

Toiveet ja edellytykset

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Koulutukseen hakeutuvilta edellytämme:

  • halua ja valmiutta toimia kuuntelijan ja tukijan roolissa,
  • vähintään 25 vuoden ikää,
  • tasapainoista elämäntilannetta,
  • toimintaan sitoutumista vähintään vuodeksi sekä
  • perustietoteknisiä taitoja ja välineitä etäosallistumiseen.

Vapaaehtoisen tuki

Tukihenkilötyötäsi tukee jo mukana olevat vapaaehtoisemme sekä kriisikeskuksen työntekijät ja hallitus. Tarjoamme ammatillisen työnohjauksen, kehityskeskustelut, jatkokoulutusta ja virkistystoimintaa.