Projektipäällikkö ja projektityöntekijä ajalle 1.3.2018-31.12.2020

Työpaikka / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, luottamushenkilöiden, tutkijoiden, opettajien, vapaaehtoistoimijoiden ja muiden alan kehityksestä kiinnostuneiden yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisjärjestö.

Yhdistys on saanut vuosille 2018-2020 Sosiaaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusehdotuksen Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaa -projektille. Projektin tarkoituksena on luoda toimintamalli kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseksi koulutuksessa, palveluiden kehittämisessä sekä järjestöjen vaikuttamistyössä.

Projektiin haetaan nyt projektipäällikköä ja projektityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen.

Projektipäällikön tehtävinä ovat mm. projektin johtaminen ja hallinnointi, projektityöntekijän lähiesimiestehtävät, yhteistyösuhteiden hoitaminen, verkostoyhteistyö, kokemustoiminnan toimintaedellytyksistä neuvotteleminen sekä projektiin liittyvä viestintä ja raportointi. Projektipäällikkö yhdessä projektityöntekijän kanssa työskentelee yhteistyössä yhdistyksen muiden työntekijöiden ja toiminnanjohtajan kanssa. Yhdistyksessä on meneillään kolme muuta hanketta, joiden kanssa tehtävä yhteistyö tukee alkavaa hanketta.

Projektipäällikön tehtävässä menestymiseksi sinulla tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta järjestötoiminnasta joko työn tai vapaaehtoistyön puolelta. Arvostamme myös seuraavia osaamisalueita:

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta projektin hallinnoimisesta ja johtamisesta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta kokemustoiminnasta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta yhteistyöverkostojen koordinoinnista ja verkostoyhteistyöstä.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta lähiesimiestyöstä tai muusta henkilöstöjohtamisesta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta STEA (RAY)-rahoitteisesta toiminnasta.

– Alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ovat sinulle tuttuja.

Palkka koostuu Sosiaalialan järjestöjen TES.n mukaisesta palkasta 2700 euroa.

 

Projektityöntekijän tehtävinä ovat mm. kokemustoimijoiden kouluttaminen, tukeminen ja virkistys, tilaisuuksien organisointi, yhteistyösuhteiden hoitaminen ja verkostoyhteistyö sekä projektiin liittyvä viestintä ja raportointi yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

Projektityöntekijän tehtävässä menestymiseksi sinulla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto sekä kokemusta järjestötoiminnasta joko työn tai vapaaehtoistyön puolelta. Arvostamme myös seuraavia osaamisalueita:

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta kokemustoiminnasta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta ryhmätoiminnan organisoinnista, kouluttamisesta sekä tapahtumien ja tilaisuuksien organisoinnista.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta yhteistyöverkostojen koordinoinnista ja verkostoyhteistyöstä.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta STEA (RAY)-rahoitteisesta toiminnasta.

– Alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ovat sinulle tuttuja.

Palkka koostuu Sosiaalialan järjestöjen TES.n mukaisesta palkasta ja on 2300

 

Molemmissa tehtävissä työ tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan Oulussa, mutta sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista. Tehtävään valitulle tarjoamme mielenkiintoisen ja mielekkään työn tiiviissä ja kannustavassa työyhteisössä, monipuoliset yhteistyöverkostot sekä projektia hallinnoivan yhdistyksen tuen.

 

Työ molemmissa tehtävissä alkaa 1.3.2018 mikäli hankerahoitus toteutuu ehdotuksen mukaisesti.

Maire Vuoti, 0408205228, maire.vuoti(at)ppsotu.fi

Tehtävään liittyvät tiedustelut: 23.1.2018 klo 10-15 Maire Vuoti

Tehtävän tiedot

Tehtävä soveltuu seuraavien alojen osaajalle:
Humanistinen ja kasvatusala, Palvelualat, Sosiaali- terveys- ja liikunta-alat, Tehtävän suorittamisessa osaajan alalla ei ole merkitystä

Aloitus: 01.03.2018

Kesto: yli 12 kk

Tarkka päättymispäivämäärä: 31.12.2020

Haku päättyy: 07.02.2018 16:00

Työaika

  • kokopäivätyö

Sijainti

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu