Voimaa Arkeen perhe Chat

03.10.2019 - 03.10.2019 / Muu ryhmämuotoinen tuki

Toimintaa järjestetään

Kuukausittain:

Voimaa arkeen on liveryhmä vanhemmille, joilla joko toisella tai molemmilla vanhemmista on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma.

Sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen tai myöhemmin tullut ja sen diagnoosilla ei ole väliä.

Tämä ryhmä palvelee kaikkia ko. ryhmän vanhempia. Ryhmä tarjoaa osallistuville paikan keskustella, saada vertaistukea ja mahdollisuuden kysyä asioista jotka mahdollisesti askarruttavat tai joita on miettinyt muuten.

Keskustelemassa kanssanne Kynnys ry:n SAMAT perhe-toiminnan koordinaattori ja vertais- ja kokemustoimijat.

Aamuajat maanantaisin klo 9.00 -10.30

9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. 2019

Ilta-ajat torstaisin klo 18.00 – 19.30

19.9., 3.10.,17.10., 7.11., 21.11., 5.12. 2019

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Valtakunnallinen

Kyllä

Tapahtuma on verkossa

Tapahtumat osoite

Hinta

Tapahtuma on maksuton