Opastava perhetyö – tukea ja toimintaa eri syistä kuormitusta kokeville oululaisille perheille, joissa on alaikäisiä lapsia

01.01.2021 - 31.12.2022 / Muu ryhmämuotoinen tuki, Vertaisryhmä, Yksilöllinen tuki / Hyvän mielen talo ry

Toimintaa järjestetään

Turkoosin kuvan keskellä teksti Mielenterveys 2020-2030. Tekstin ympärillä ympyrän muodossa eri-ikäisiä ihmisiä seisomassa ja liikkumassa polkupyörällä ja pyörätuolilla sekä kuusia, kerrostaloja, bussi ja juna.

Erilaiset vastoinkäymiset ja elämänmuutokset aiheuttavat usein kuormitusta vaikuttaen perhe-elämään, jaksamiseen ja arjessa selviytymiseen. Joskus näistä tilanteista selvitän omin voimin, mutta joskus on hyvä hakea tukea asioiden selvittelyyn.

Opastava perhetyö on Hyvän mielen talon hanke, jossa annamme tukea vanhemmalle, lapselle, nuorelle tai koko perheelle kunkin omista tarpeista  lähtien joko kasvokkain tai etänä. Yhteydenottoon ja osallistumiseen riittää oma henkilökohtainen kokemus kuormittumisesta. Toiminta on osallistujille maksutonta.

Perheitä ja sen yksittäisiä jäseniä tuetaan vanhemmuudessa ja parisuhteessa sekä vahvistetaan lasten ja vanhempien yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta. Tarjoamme neuvontaa ja luottamuksellisia keskusteluaikoja, joissa ihmistä kuunnellaan ja autetaan löytämään omia ratkaisuja kuormittavaan tilanteeseensa. Toimintaan ja tapahtumiin osallistumalla perheet pääsevät tutustumaan toisiin perheisiin ja mahdollisesti luomaan uusia tuttavuuksia. Vertaistukiryhmät tarjoavat samassa elämäntilanteessa oleville mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja saada tukea.

Opastavassa perhetyössä vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat ovat osaltaan eri tavoin tukemassa vanhempia ja lapsia. Mikäli vapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa, voi olla yhteydessä perhetyöntekijöihin. Vapaaehtoisen työtehtävät suunnitellaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vapaaehtoisena toimimiseen saa koulutusta ja työntekijöiden tuen.

Meillä on aikaa sinulle.

Osoitteet

  • Hyvän mielen talo ry

    Kauppurienkatu 23, Oulu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Hyvän mielen talo ry

Kauppurienkatu 23, Oulu, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, osallisuus, vapaaehtoisuus, vertaistoiminta, vertaistuki

Asiasanat

ennaltaehkäisevä toiminta, ero lapsiperheessä, keskustelu- ja kuunteluapu, lapset ja nuoret, lapset ja perheet, matalan kynnyksen ammatillinen keskusteluapu, opastava perhetyö, tukea ja neuvontaa, tukea lapsiperheille, parisuhde, mielen hyvinvointi, tunnetaidot, uupumus, vanhemmuuden tuki, elämänkriisi, kuormittava elämäntilanne, vertaistuki

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, pariskunnat, perheet

Ikäryhmä

vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Linkkejä

Opastava perhetyö

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Ilmoittautumistiedot

Keskusteluaikojen varaukset sekä toiminnallisiin ryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautumiset:

Mervi Kauppinen p. 044 4081131 tai mervi.kauppinen@hyvanmielentalo.fi

Henry Kaspala p. 044 3346138 tai henry.kaspala@hyvanmielentalo.fi