IkäArvokas-hanke

11.10.2021 - 31.12.2021 / Verkossa tapahtuva toiminta, Vertaisryhmä / Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Toimintaa järjestetään

Kirkkopalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhteinen IkäArvokas-hanke (2018–2021) jatkokehittää ja levittää Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla aiemmin kehitettyä etsivän ja osallistavan vanhustyön mallia. Hankkeessa on mukana yli 20 uutta paikkakuntaa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankepaikkakunnilla vanhus- ja vapaaehtoistyössä toimivat kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijät. Monialaisen yhteistyön avulla on tarkoitus löytää yksinäisiä, avun ja palvelujen ulkopuolella olevia ikäihmisiä. Tarkoituksena on tavoittaa myös sellaiset ikäihmiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä, vertaistoiminnasta ja vertaisryhmien ohjaamisesta.

Työmuotoina

  • Monialainen verkostoyhteistyö hankepaikkakunnilla
  • Koulutus- ja seminaaritilaisuudet sekä vertaistapaamiset hyvien käytäntöjen jakamiseksi valtakunnallisesti
  • Uusien menetelmien kehittäminen ja kokeilu yksinäisten ikäihmisten löytämiseksi, keskiössä Hoksauta minut -yhteydenottokortti. Hoksauta minut -yhteydenottokortti
    –malli on kuvattu Innokylään
  • Koulutuskokonaisuus vapaaehtois- ja vertaistoimintaan sisältäen koulutusmateriaalit vapaaehtoistoiminnan ja matalan kynnyksen ryhmätoiminnan tueksi.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kerhot, osallisuus, vapaaehtoisuus, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kuntalaiset, miehet, naiset, vapaaehtoiset, veteraanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.)

Valtakunnallinen

Kyllä

Lisätiedot

Pilvi Sauvola, projektityöntekijä
Isokatu 47, 6 krs., 90100 Oulu
p. 050 312 5631
pilvi.sauvola@odl.fi