Etäperhekerho

25.01.2021 - 08.06.2021 / Vertaisryhmä

Toimintaa järjestetään

Kuukausittain:

Oma kerho perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Aluksi ohjelmaa koko perheelle, minkä jälkeen aikuisille mahdollisuus keskusteluun.

Paikka: Teams-yhteydellä omalta koneelta/älylaitteelta

Maanantaina 25.1. klo 17.00-18.30 Meidän perheen supervoimat

Tiistaina         23.2. klo 17.00-18.30 Askartelua

Tiistaina         23.3. klo 17.00-18.30 Turvataidot

Tiistaina         27.4. klo 17.00-18.30 Jumppahetki

Tiistaina        25.5. klo 17.00-18.30 Kohti kesää

Ilmoittautuminen ja etäosallistumislinkki:

elisa.tomperi@samat.kynnys.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa, Valtakunnallinen

Kunta
Oulu

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kerhot, lapsuus ja perhe-elämä, sairastaminen, sosiaali ja terveys, vammaisuus ja invaliditeetti, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, virkistys

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, liikuntarajoitteiset, miehet, naiset, pariskunnat, perheet, pitkäaikaissairaat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, työssäkäyvät, työttömät, vammaiset ja invalidit

Ikäryhmä

vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

elisa.tomperi@samat.kynnys.fi