Yhteisestä Ovesta ry

Yhdistys perustettiin huhtikuussa 2014. Yhdistys pyörittää ikäihmisille suunnattua matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tuokiotupaa sekä SenioriKahviloita Ylivieskan eri alueilla. Tuokiotupa avasi ovensa ensimmäistä kertaa 2.6.2014. Sen jälkeen tupa on ollut avoinna joka päivä – myös viikonloppuisin ja pyhisin kuten esimerkiksi jouluna ja juhannuksena. Käyntejä/kävijöitä tuvalla on joulukuuhun 2018 mennessä ollut lähes 48000. SenioriKahvilat toimivat Sorviston, Pylvään ja Raudaskylän alueilla.

Yhdistys pyrkii vahvistamaan ikäihmisten osallistumista, aktiivisuutta ja hyvinvointia tarjoamalla osallistujille ns. matalankynnyksen tapoja ottaa osaa toimintaan. Yhdistyksen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Yhteisestä Ovesta ry:n toimintaa hankerahoituksella 2017 – 2019. ”Tutuksi Tuokiotuvalla – Virtaa, välittämistä ja vertaistukea” -hankkeella vahvistetaan yhdistyksen toimintaa ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Hankkeessa toimii kaksi palkattua työntekijää sekä vapaaehtoistyöntekijöinä vertaisohjaajia, tupaemäntiä ja ryhmänohjaajia. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuonna 2019 Terttuirmeli Haapakoski.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Harrasteyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Avainsanat

matalan kynnyksen kohtaamispaikka, kohtaamispaikat, Kohtaamispaikka

Kohderyhmä

eläkeläiset, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, läheiset ja omaiset, lapset ja nuoret, järjestötoimijat, jäsenet, pitkäaikaissairaat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Lukkarinkatu 1

    Lukkarinkatu 1, Ylivieska

Yhteystiedot

Kotikunta: Ylivieska
Sähköposti:
tuokiotupa@tuokiotupa.fi
Puhelin: +358449872895

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Ylivieska

Lukkarinkatu 1

84100 Ylivieska, Suomi