Yhteisestä Ovesta ry

Yhdistys perustettiin huhtikuussa 2014. Yhdistys pyörittää ikäihmisille suunnattua matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tuokiotupaa Ylivieskan keskustassa sekä SenioriKahviloita kylätaajamissa. Tuokiotupa avasi ovensa ensimmäistä kertaa 2.6.2014. Sen jälkeen tupa on ollut avoinna joka päivä – myös viikonloppuisin ja pyhisin kuten esimerkiksi jouluna ja juhannuksena. Käyntejä/kävijöitä tuvalla on elokuhun 2020 mennessä ollut yli 63000. SenioriKahvilat toimivat Sorviston, Vähäkangas-Pylvään ja Raudaskylän alueilla.

Koronapandemian vuoksi kaikki yhdistyksen ryhmätoiminnot ja ystävätapaamiset olivat tauolla 17.3. -31.5.2020. Sulun aikana järjestettiin asiointiapua ja soittokierroksia, ”luurikaverien” toimesta. Heinäkuusta 2020 lähtien tupa on avoinna joka päivä klo 12-15, myös viikonloppuisin. Rajoitamme osallistujamäärän kuitenkin sisätiloissa edelleen 10 henkeen kerrallaan. Muistetaan kaikessa toiminnassa myös turvaetäisyydet ja käsihygienia.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii vahvistamaan ikäihmisten osallistumista, aktiivisuutta ja hyvinvointia tarjoamalla osallistujille ns. matalankynnyksen tapoja ottaa osaa toimintaan. Yhdistyksen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Yhteisestä Ovesta ry:n toimintaa kohdennetulla toiminta-avustuksella. ”Tutuksi Tuokiotuvalla – Virtaa, välittämistä ja vertaistukea” -toiminnalla vahvistetaan yhdistyksen työtä ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Yhdistyksessä työskentelee kaksi palkattua työntekijää sekä vapaaehtoistyöntekijöinä vertaisohjaajia, tupaemäntiä ja ryhmänohjaajia. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuonna 2020 Heikki Hemmilä.

 

Vuosina 2017-2019 toimintaa rahoitettiin STEA:n hankerahoituksella.  ”Tutuksi Tuokiotuvalla – Virtaa, välittämistä ja vertaistukea” -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa.

Vuonna 2020 toteutettiin ”Näe, kuule, kohtaa! – Etsivä vanhustyö Ylivieskassa” -pilottihanke Maaseutuviraston / Rieska-Leaderin kehittämisrahoituksella. Hanke päättyy 28.2.2021 ja etsivää vanhustyötä jatketaan yhdistyksen omana toimintana.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Harrasteyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Avainsanat

matalan kynnyksen kohtaamispaikka, kohtaamispaikat, Kohtaamispaikka

Kohderyhmä

eläkeläiset, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, läheiset ja omaiset, lapset ja nuoret, järjestötoimijat, jäsenet, pitkäaikaissairaat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Lukkarinkatu 1

    Lukkarinkatu 1, Ylivieska

Yhteystiedot

Kotikunta: Ylivieska
Sähköposti:
tuokiotupa@tuokiotupa.fi
Puhelin: +358449872895

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Ylivieska

Lukkarinkatu 1

84100 Ylivieska, Suomi