Vuolle Setlementti ry / Senioritoiminta

Vuolle Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Vuolteen monipuoliset toimintamuodot tarjoavat mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan.

Vuolteen Senioritoiminnasta löytyy monipuolista tekemistä ja toimintaa; vapaaehtoistoimintaa, kerhoja, kursseja sekä leiri- ja retkitoimintaa. Senioritoiminnassamme otamme huomioon ikääntymisen vaiheet, joissa on erilaisia toiveita ja tarpeita.

AVEK-ystävätoiminta on oululaisille ikääntyville kohdennettua toimintaa, missä vapaaehtoinen tuo iloa ikääntyvän arkeen, on läsnä, keskustelee ja kuuntelee. Vapaaehtoiset ystävät ovat tärkeitä; yhdessä voi käydä ulkoilemassa tai vaikka jutella hetken kahvikupin ääressä. Ikääntyvä ja vapaaehtoinen muodostavat ystäväparin, joka pitää säännöllisesti yhteyttä. Vapaaehtoinen on mukana toiminnassa tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Toiminnassa tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen.

AVEK-ystävätoimintaa rahoittaa Oulun kaupunki. Toiminta on ikääntyvälle maksutonta ja perustuu ehdottomaan luottamukseen.

Alueellisten seniorikerhojen sisältö muodostuu mm. yhdessäolosta, keskustelusta, musiikista ja käden taidoista. Ryhmät ovat kaikille avoimia. Seniorikerhotoimintaa tukee Oulun kaupunki.

Puhelinrinkitoiminnassa ikääntyvät kokoontuvat puhelimitse viikoittaisiin keskusteluhetkiin. Puhelinrinkitoiminta on ohjattua ryhmätoimintaa.

Senioritoiminnassa vapaaehtoisten rooli on merkittävä. Vapaaehtoisena voit olla mukana monenlaisessa toiminnassa. Koordinaattorin tavoitat senioritoiminta@vuolleoulu.fi tai puh. 044 786 8882.

 


Toimiala

Muu, Yhdistys, Muut yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, vapaaehtoisuus, kulttuuri ja taide, harrastus ja vapaa-aika, turvaa ja apua liikkumiseen

Asiasanat

eläkeläinen, eläkeläiset, ennaltaehkäisevä toiminta, hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointi, ikäihmiset, ikääntyminen, ikääntyneet, vapaaehtoistoiminta, vanhukset, vapaaehtoinen, Apua ja tukea, virikettä, tekemistä, osallistaminen, osallistava, osallisuus, osallistu, osallistuminen, yhdessä, yksinäisyys, kulttuuri, taide ja kulttuuri

Kohderyhmä

eläkeläiset, vapaaehtoiset, miehet, naiset, asiakkaat, pariskunnat, veteraanit

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - ), aikuiset (30-62 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu

Yhteystiedot

Sähköposti:
senioritoiminta@vuolleoulu.fi
Puhelin: 044 786 8882

Lisätietoa verkossa

vuolleoulu.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Nahkatehtaankatu 2, Oulu, Suomi

Henkilöt

Lehtola, Tuija

senioritoiminnan koordinaattori

p. 050 463 4789, 044 786 8882
s. tuija.lehtola@vuolleoulu.fi