Siikalatva kutsuu -hanke

Siikalatva kutsuu -hanke

Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018

Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, asuntoja, koulutusmahdollisuuksia jne.

Tämän lisäksi paluumuuttajista etsitään jatkajia sellaisille yrityksille, joissa esimerkiksi eläköitymisen takia yrityksen toiminnan jatko on uhattuna.

Edelleen etsitään henkilöitä, joille paluumuutto ei ehkä juuri nyt ole ajankohtaista, mutta joilla on kiinnostusta lisätä vuorovaikutusta Siikalatvalle ja siten osaltaan edistää kunnan elinvoimaa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota kohdealueen vetovoiman lisäämiseen myös asuinympäristöä kehittämällä.

Hanke toteuttaa Keskipiste Leaderin kehittämisstrategian painopistettä paikallisyhteisöt ja lähidemokratia ja nuoret voimavarana.


Toimiala

Muu

Osoitteet

  • Tuohisentteri

    Tuohitie 1, Siikalatva, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Siikalatva
Sähköposti:
heikki.savikoski@siikalatva.fi

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Siikalatva

Tuohisentteri

Tuohitie 1, Siikalatva, Suomi