Puhevammaisten vertaistukiyhdidtys Ry

Puhevammaisten Vertaistukiyhdistys ry

Yhdistys perustettu syksyllä 2020

Tavoitteemme on saada näkyvyyttä ja tietoisuutta erilaisista puhevammoista. Vähentää ennakkoluuloja epäselvästi puhuvien tai erilaista kommunikointitapaa käyttäviin ihmisiin.

Lisätä vertaistukitoimintaa ja tehdä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, joilla on puhevammaisia jäseniä.

Puhevammainen on kuuleva ihminen, jolla on vaikeuksia tulla toimeen arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa puhetta selkeällä äänellä. Puhevammaan voi liittyä myös lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Eriasteiset kommunikointivaikeudet voivat olla synnynnäisiä ja liittyä esimerkiksi CP-oireyhtymään, kehitysvammaisuuteen, autismikirjon muotoihin tai lasten kehityksellisiin kielihäiriöihin.

Puhekyvyn ja kielelliset taidot voi menettää myös äkillisen tai etenevän neurologisen sairauden tai vamman seurauksena. Niitä ovat esimerkiksi aivoverenkierron häiriöt, aivovammat, MS- ja ALS-tauti sekä muistisairaudet

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia. Heistä noin 30 000 tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Vammaisyhdistykset

Teemat

vammaisuus ja invaliditeetti, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot, vaikuttaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kotoutuminen, ystävä- ja viriketoiminta

Asiasanat

puhevammaisuus, Aikaa yhdessä, ajatusten vaihto, asiantuntijuus, vertaistukea, erilaisuus

Kohderyhmä

vammaiset ja invalidit, ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, opiskelijat, jäsenet, läheiset ja omaiset, liikuntarajoitteiset, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • oulu

Yhteystiedot

Kotikunta: Oulu
Sähköposti:
puhva@outlook.com

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Oulu

oulu