Palveluntuottajajärjestöjen verkosto

Palveluntuottajajärjestöjen verkosto on perustettu sotepalvelustrategian kehittämistyötä hyödyntämään. Verkostossa järjestöt voivat osallistua myös tästä roolista kehittämistyöhön ja markkinavuoropuheluun.

Verkosto kokoontuu noin 1 x kuukaudessa (toistaiseksi Teamsilla). Verkoston koollekutsujana toimii aluejohtaja Anne Karppinen Pelastakaa Lapsista.

Koollekutsujana hän;

 • Hallinnoi verkoston sähköposti- ja kokousten asialistoja (ilmoittaudu sähköpostilistalle; anne.karppinen at pelastakaalapset.fi )
 • Toimii yhdyshenkilönä POPsote hankkeen kehittämisohjelmien, osahankkeiden sekä järjestö
  ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan suuntaan
 • Välittää POPsote hankkeesta tulevia viestejä ja osallistumispyyntöjä verkoston jäsenille
 • Järjestää tarpeen mukaan yhdessä POPsote hankkeen kehittämisohjelmien, osahankkeiden
  sekä järjestö ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan kanssa palveluntuottajajärjestöille
  suunnattuja etätapaamisia

Verkoston kokousten sisältöinä muun muassa: Ajankohtaiskatsaus, Sote palvelustrategia, Innovaatiotoiminta ja muu kehittäminen.


Toimiala

Muu

Teemat

sosiaali ja terveys

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

 • Isokatu 47, Oulu, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
anne.karppinen at pelastakaalapset.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Isokatu 47, Oulu, Suomi