Toimijat


Yhdistys edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa Meillä toimii erilaisia vertaisryhmiä mm. erityislasten vanhemmille, autismin kirjon henkilöille. Toimi-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu lähiseutuineen. Oulu on yhdistyksemme kotipaikkakunta. Meillä on aluekerhoja Lue lisää…


Yhdistyksemme toimintaan kuuluu mm. valohoitolaitteen ja -kamman vuokraus, psori-illat, vertaistukitoiminta, jäsentapahtumat, vertaistuki, psoriasiksen ja nivelpsoriasiksen tunnetuksi tekeminen, yhdistystoiminta ja jäsenpalvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan maakunnallinen toimija, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämää tarjoamalla maksutonta neuvontaa Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteessä ja Järjestöpiste Kaiussa tukemalla muiden yhdistysten toimintaa mm. kehittämällä verkkopalveluja sekä vaikuttamalla alueelliseen ja valtakunnalliseen sosiaali- ja Lue lisää…


Yhteensä: 303