Toimijat


Suomen Parkinson-liitto on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö, joka tekee työtä Parkinsonin ja Huntingtonin tauteihin, dystoniaan ja muihin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Palveluihin kuuluvat mm. sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit, tiedotus, neuvonta ja koulutus.


Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. Liittoon kuuluu 45 paikallista psoriasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä. Psoriasisliitolla on toimisto Helsingissä ja kolme aluetoimistoa, joissa työskentelee yhteensä 14 henkilöä. Psoriasisliitto yhdistyksineen tarjoaa tietoa, kuntoutusta ja vertaistukea psoriasista Lue lisää…


Yhdistys tukee toiminta-alueellaan syöpäpotilaita ja heidän läheisiään kokonaisvaltaisesti ja edistää syöpätautien ennaltaehkäisyä, varhaistoteamista sekä syöpätautien tieteellistä tutkimusta Ohjausta, neuvontaa, tietoa, tukea, toivoa ja kuntoutusta syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.


Pohjois-Suomen Parkinson-Yhdistys järjestää jäsenilleen ohjaus-, kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Lisätä tietoutta Parkinson taudista, Dystoniasta, Huntingtonin taudista sekä muista liikehäiriöistä. Koulutus- ja tiedotustapahtumat taudista sekä erilaiset kuntoustustapahtuma ja liikuntaryhmät. Alueellamme toimii 16 kerhoa, jotka järjestävät toimintaa alueensa jäsenille. Kerhot ja yhteystiedot löytyvät Lue lisää…


Yhdistys edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa Meillä toimii erilaisia vertaisryhmiä mm. erityislasten vanhemmille, autismin kirjon henkilöille. Toimi-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu lähiseutuineen. Oulu on yhdistyksemme kotipaikkakunta. Meillä on aluekerhoja Lue lisää…


Yhdistyksemme toimintaan kuuluu mm. valohoitolaitteen ja -kamman vuokraus, psori-illat, vertaistukitoiminta, jäsentapahtumat, vertaistuki, psoriasiksen ja nivelpsoriasiksen tunnetuksi tekeminen, yhdistystoiminta ja jäsenpalvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan maakunnallinen toimija, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämää tarjoamalla maksutonta neuvontaa Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteessä ja Järjestöpiste Kaiussa tukemalla muiden yhdistysten toimintaa mm. kehittämällä verkkopalveluja sekä vaikuttamalla alueelliseen ja valtakunnalliseen sosiaali- ja Lue lisää…


Yhteensä: 247