Toimijat


Tukea maahanmuuttajien opinto- ja työpoluille Hankeemme auttaa maahanmuuttajia pääsemään mukaan koillismaalaiseen työelämään, koulutuksiin ja kulttuuriin. Kohderyhmämme on Kuusamossa ja Taivalkoskella asuvat työttömät tai työttömyysuhan alaiset maahanmuuttajat. Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle – hankkeen toteutusaika on 1.8.2016 – 28.2.2019. Sen hallinnoijana ja toteuttajana Lue lisää…


Kuusamon Kehitysvammaisten Tuki ry:n tarkoituksena on toimia kehitysvammaisten etujen valvojana. Yhteinen toiminta, tapahtumat, virkistys ja tiedonjakaminen luovat me-henkeä ja antavat voimia arjessa jaksamiseen. Yhdessä toimien, yhdistyksenä, perheet ovat myös vahvempia vaikuttajina ja omien oikeuksiensa puolustajina. Yhdistystoiminta kokoaa kehitysvammaiset ihmiset ja Lue lisää…


Punaisen Ristin kautta voit tuottaa hyvää mieltä jollekin toiselle – ja itsellesi. Oulun osastossa siihen on monta mahdollisuutta. Tervetuloa mukaan!


Vanhempien Akatemiaan ovat tervetulleita kaikki Oulun alueen vanhemmat, niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Meille voit tulla keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä parisuhteen, eropohdintojen ja yhteistyövanhemmuuden aiheuttamiin arjen haasteisiin. Vanhempien Akatemia on tutkittuun Lue lisää…


Kyläyhdistys toimii kyläläisten virkistystapahtumien ja kyläläisten viihtymiseen liittyvien toimintojen sunnittelijana ja toteuttajana


Oulun invalidien yhdistys ry on Oulussa toimiva vammaisjärjestö, joka toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. OIY ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Lue lisää…


Muhoksen Hengitysyhdistys ry.  Yhdistyksemme edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää yhdessä Hengitysliiton ja alueen yhdistysten kanssa. Järjestämme yleisötilaisuuksia, liikuntatapahtumia ja teemme yhteistyötä toisten paikkakunnalla vaikuttavien yhdistysten, apteekin ja julkisen sektorin kanssa. Jäsenet saavat monipuolisen Hengitys-lehden ja yhdistyksemme ja Hengitysliiton kotisivuilta Lue lisää…


Meillä toimii erilaisia vertaisryhmiä mm. erityislasten vanhemmille ja autismin kirjon henkilöille. Toimi-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu lähiseutuineen. Oulu on yhdistyksemme kotipaikkakunta. Meillä on aluekerhoja Kainuussa, Kemissä, Kokkolassa, Rovaniemellä sekä Ylivieskassa. Järjestämme vuoden aikana erilaisia tapahtumia mm. koulutuksia autismin Lue lisää…


Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen (STEA 2018-2020) tavoitteena on lisätä ikääntyvien henkilöiden sosiaalista elämää ja turvallisuutta Pyhäjärven keskustassa ja kylillä vapaaehtoistyön, tapahtumien, kerhojen ja kouluttamisen avulla. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla pyritään vaikuttamaan ikäihmisten hyvinvointiin luomalla ja tarjoamalla ikäihmisille osallisuus- ja toimintamahdollisuuksia. Lue lisää…


Muhoksen Reumayhdistys ry toimii muhoslaisten reumaa sairastavien  ja heidän läheistensä tukena. Järjestämme tiedottamista, kerhoja, luentoja, retkiä ja liikuntaa. Vertaistukea ja toimintaa yhdessä myös liiton järjestämissä tapahtumissa,  


Yhteensä: 317