Toimijat


Tarjoamme vertaistukea, mahdollisuuden puhua yhden vanhemman perheiden tilanteesta saman kokeneiden kanssa. Järjestämme monenlaista mukavaa koko perheelle, aikuisille ja lapsille, yhdessä ja erikseen. Koulutus ja virkistys – tilaisuuksissamme on mukava ja rento tunnelma, meidän toimintaamme mukaan tuleminen on helppoa. Jäsen on Lue lisää…


Lihastautiliitolla on aluetoimistot Helsingissä, Lappeenrannassa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Järjestösuunnittelijat edustavat liittoa omilla alueillaan. Toimintatapa ja painotukset määräytyvät alueen perustarpeiden mukaan. Järjestösuunnittelijoiden alueilla on 2-3 paikallisyhdistystä ja sekä lihastautikerhoja. Järjestösuunnittelijat seuraavat lihassairaiden palveluiden kehittymistä kunnissa ja pyrkivät yhdessä paikallisyhdistysten kanssa Lue lisää…


Oulun SETA ry on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etuja ajava kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö. Pyrimme toiminnallamme antamaan sekä jäsenillemme että myös muille mahdollisuuden tavata, keskustella ja osallistua toimintaan ennakkoluulottomassa ympäristössä. Tavoitteenamme on vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin sekä turvata hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta Lue lisää…


Suomen Parkinson-liitto on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö, joka tekee työtä Parkinsonin ja Huntingtonin tauteihin, dystoniaan ja muihin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Palveluihin kuuluvat mm. sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit, tiedotus, neuvonta ja koulutus.


Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. Liittoon kuuluu 45 paikallista psoriasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä. Psoriasisliitolla on toimisto Helsingissä ja kolme aluetoimistoa, joissa työskentelee yhteensä 14 henkilöä. Psoriasisliitto yhdistyksineen tarjoaa tietoa, kuntoutusta ja vertaistukea psoriasista Lue lisää…


Yhdistys tukee toiminta-alueellaan syöpäpotilaita ja heidän läheisiään kokonaisvaltaisesti ja edistää syöpätautien ennaltaehkäisyä, varhaistoteamista sekä syöpätautien tieteellistä tutkimusta Ohjausta, neuvontaa, tietoa, tukea, toivoa ja kuntoutusta syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.


Pohjois-Suomen Parkinson-Yhdistys järjestää jäsenilleen ohjaus-, kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Lisätä tietoutta Parkinson taudista, Dystoniasta, Huntingtonin taudista sekä muista liikehäiriöistä. Koulutus- ja tiedotustapahtumat taudista sekä erilaiset kuntoustustapahtuma ja liikuntaryhmät. Alueellamme toimii 16 kerhoa, jotka järjestävät toimintaa alueensa jäsenille. Kerhot ja yhteystiedot löytyvät Lue lisää…


Yhdistys edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa Meillä toimii erilaisia vertaisryhmiä mm. erityislasten vanhemmille, autismin kirjon henkilöille. Toimi-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu lähiseutuineen. Oulu on yhdistyksemme kotipaikkakunta. Meillä on aluekerhoja Lue lisää…


ODL on vastuullinen hyvinvoinnin edistäjä ja suunnannäyttäjä. Tuotamme palveluja, jotka kuntouttavat ja edistävät terveyttä sekä tarjoavat hoivaa ja asumista. Me myös koulutamme ja kehitämme sekä teemme hyvää vapaaehtoistoiminnan ja diakonian avulla. Säätiö tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluita Pohjois-Suomeen ja sillä on Lue lisää…


Yhdistyksemme toimintaan kuuluu mm. valohoitolaitteen ja -kamman vuokraus, psori-illat, vertaistukitoiminta, jäsentapahtumat, vertaistuki, psoriasiksen ja nivelpsoriasiksen tunnetuksi tekeminen, yhdistystoiminta ja jäsenpalvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Yhteensä: 201