Toimijat


Oulun kameraseura ry edistää valokuvausharrasrusta toimialueellaan Oulussa ja lähikunnissa.


Facebook-ryhmä on pääasiallinen tiedotuskanava meidän yhdistyksen, Tuiran pioneerit ry, toiminnasta. Julkaisemme ja mainostamme myös muita Pinsku-tapahtumia kuin meidän järjestämiä. Me olemme ns.ruohonjuuritason toimijoita, koska olemme pinsku-osasto, johon voi halutessaan liittyä henkilöjäseneksi. Sitten meistä seuraava taho on Oulun aluejärjestö ja sitten Lue lisää…


Oulun Seudun Muistiyhdistys ry on perustettu 1989. Yhdistys aloitti Oulun Alzheimer-yhdistyksenä vapaaehtoisvoimin. Vuonna 1998 nimi muutettiin Oulun Seudun Dementiayhdistykseksi. Silloin saatiin ensimmäinen RAY:n rahoittama projekti vertaistuen kehittämiseen. Toukokuussa 2009 nimi muuttui Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:ksi. Uusi nimi tuo paremmin esille yhdistyksen Lue lisää…


Seurakunnan varhaiskasvatus järjestää toimintaa alla kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Säännöllistä toimintaa ovat päiväkerhot 3-5–vuotiaille lapsille, perhekerhot, lapsiparkit ja perhekirkot. Lisäksi vietämme vuosittain perheen päivää, isä-lapsi-tapahtumaa, perheleiriä, 4-vuotissynttäreitä ja kouluunlähtevien iltakirkkoa. Teemme yhteistyötä mm. päivähoidon,neuvolan ja lapsirikas-hankkeen kanssa.


Oulun manga- ja animekerho OMAKE ry. (myöhemmin Omake) on Oulussa ja sen lähiseuduilla toimiva har­raste­yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation (anime), sarjakuvan (manga) sekä populaarikulttuurin tuntemusta ja yhdistää alan harrastajia. Yhdistyksemme rooli on säilynyt pitkälti saman­laisena perustamisestaan lähtien, mutta Lue lisää…


Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kuivasjärven yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä tarjoamalla heille vertaistukea ja luomalla osallistumisen mahdollisuuksia eri elämäntilanteisiin. MLL:n toiminta on harrastus, jossa voit vaikuttaa alueesi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin juuri Lue lisää…


Muhoksen 4H-yhdistys toimii Muhoksen kunnan alueella. Järjestämme alakoululaisille monenlaisia kerhoja, kursseja ja leirejä. Järjestämme myös retkiä ja tapahtumia yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Nuorille tarjoamme mahdollisuuden työllistyä kerhonohjaajana, työpalvelun kautta tai 4H-yrittäjänä. Monelle nuorelle 4H onkin ensimmäinen linkki työelämään. Järjestämme nuorille edellämainittuihin Lue lisää…


    Oulun seurakuntien varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen turvallista kokonaiskehitystä, kodin kristillistä kasvatusta sekä kristillisten arvojen läsnäoloa perheiden arjessa ja juhlassa. Toimintaamme ohjaavia arvoja kaikessa toiminnassamme ovat lapsilähtöisyys ja kasvatuskumppanuus. Toimintamuotojamme ovat päivä-ja perhekerhot, följyssä -kotikäyntityö, perhekirkot, erilaiset perhetapahtumat Lue lisää…


Valtakunnallinen päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tekee A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. A-kiltatoiminta on päihteetöntä toimintaa Lue lisää…


  Pohjois-Suomen aluetoimisto sijaitsee Oulun keskustassa. Aluetoimiston toimialueena on koko Pohjois-Suomen alue. Aluetoimistossa työskentelee 12 henkilöä. Pohjois-Suomen aluetoimistossa tuotetaan kuntien ja lapsiperheiden tarpeisiin monenlaisia palveluja; lapsiperheiden tukihenkilötyö lomakotitoiminta Sporttikummitoiminta ehkäisevä tukiperhetyö lastensuojelun tukiperhe-ja tukihenkilötyö erityistukiperhetyö yhteisöllinen ryhmätoiminta Teemme ehkäisevää, sosiaalihuoltolain mukaista Lue lisää…


Yhteensä: 245