Toimijat


  Kirkon eli seurakunnan varhaiskasvatus tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. Alle kouluikäisten lasten kerhotoiminta on seurakunnan tarjoamaa varhaiskasvatusta. Kerhot ovat tarkoitettuja 3-5-vuotiaille lapsille. Ohjaajina toimivat seurakunnan Lue lisää…


Seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoite on tukea kodin kristillistä kasvatusta, lapsen turvallista kokonaiskehitystä ja kristillisten arvojen läsnäoloa perheiden arjessa ja juhlassa. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat lapsilähtöisyys: Lapsi on vielä pieni ja kasvamassa. Lapsi on arvokas aarre juuri sellaisena kuin hän on. Lapsi Lue lisää…


Oulun seudun Mielenterveysseura ry (OSMS) on Oulussa ja sen ympäristössä toimiva Suomen Mielenterveysseuran (SMS) paikallinen jäsenyhdistys. OSMS:n tavoitteena on edistää mielenterveyttä tukemalla ja kehittämällä rakentavaa ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Seuran perustehtävänä on toimia kaikille avoimena kansalaisjärjestönä, jakaa tietotaitoa asiantuntijajärjestönä, sekä toteuttaa Lue lisää…


Oulun vaalipiirin Vihreät ry on Oulun vaalipiirin alueella toimivien vihreiden yhdistysten piiriyhdistys. Piiriyhdistyksellä ei ole henkilöjäseniä. Mikäli haluat mukaan vihreään toimintaan, alueellamme toimii 12 jäsenyhdistystä, joista voit valita sopivimman. Esimerkiksi Oulun alueella toimivia yhdistyksiämme ovat Oulun Vihreät, Oulun seudun Vihreät naiset Lue lisää…


Yhdistys järjestää vertaisryhmiä, Rikasta Minua –kursseja, virkistystä, tapahtumia ja koulutuksia uuspareille ja -perheille.  Oulun paikallisyhdistys on Suomen Uusperheiden liitto ry:n jäsen. Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) on valtakunnallinen uusperheiden järjestö, jonka toiminnan kohteena on uusperheiden vanhemmat ja uusperheiden kanssa työskentelevät Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry:n toiminnan tavoitteena on edistää oman alueensa kansalaisten terveyttä siten, että sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät, sairastavien hoito ja kuntoutus paranevat sekä hyvinvointi lisääntyy. Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin alueella toimii 20 paikallista sydänyhdistystä. Sydänpiiri tekee yhteistyötä alueen sydänyhdistysten kanssa, järjestää koulutuksia ja Lue lisää…


Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. MLL on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa Lue lisää…


Vuolle Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Vuolteen monipuoliset toimintamuodot tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan. Vuolle Setlementti toteuttaa hyvinvointi-, yhteisö- ja koulutuspalveluja sekä luo rohkeasti ja joustavasti ihmisläheisiä palvelukokonaisuuksia koko elämän varrelle. Vuolle-opisto on yleissivistävää Lue lisää…


Vuolle Setlementin Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! -hankkeen tavoitteena on lisätä ja ylläpitää löytävän työn toimintatavalla oululaisten kotona asuvien ikääntyvien osallisuutta, lievittää yksinäisyyttä ja tukea omien voimavarojen löytymistä. Tavoitteena on löytää yhdessä arkeen tekemistä ja virikettä. Toiminta aloitetaan tapaamisella, jossa Lue lisää…


Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Me autamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia palveluita. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja Lue lisää…


Yhteensä: 214