Toimijat


Yhdistyksemme toimii paikkakunnan ikäihmisten hyväksi järjestäen tapaamisia, liikuntatilaisuuksia, matkoja ym. virkistystä      


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisten turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteisvastuu.


Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry. Yhdistys toimii eläkeläisten ja ikäihmisten  henkisten ja aineellisten etujen valvojana sekä heidän turvallsuutensa ja hyvinvointinsa edistäjänä.   Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia, monia erilaisia harrastuspiirejä sekä retkiä, matkoja ja muita yhteistapahtumia. Yhdistys toimii Vantaan kaupungin länsiosassa Lue lisää…


Tavoitteenamme on edistää runouden ja runoilijoita koskevan tiedon edistäminen kaikin taiteen keinoin sekä edistää ja tukea monialaisen taiteellisen toiminnan kehitystä seutukunnissa. Toteutamme poikkitaiteellisia tilaisuuksia ja julkaisuja.


Yhdistyksemme pyrkii välittämään perustavanlaatuista ymmärrystä inhimillisestä elämästä ja tukemaan ihmisenä kasvua. Luomme verkostoitumismahdollisuuksia kaikille itsetuntemuksesta ja ihmisenä kehittymisestä kiinnostuneille. Elämän perusymmärrys ry on perustettu vuonna 2015 ja on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton. Tutkimustoimintamme pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä ihmisten Lue lisää…


Yhteensä: 4691