Toimijat


Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry. Yhdistyksen tarkoituksena Vihannin kirkonkylän alueella asumismukavuuden ja yhteishengen luominen asukkaiden yhteisten etujen ajaminen kyläläisten kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen_


Auta Lasta ry:n Lapsirikas-toiminta on Oulun ja Raahen seutukunnan alueella toimiva monilapsisten perheiden arjen tuen toimintamalli.  Toimintaa rahoittaa ak-avustuksella Stea. Toiminta on ammatillisesti ohjattua kansalaistoimintaa.Toiminta on kehitetty Stea:n rahoituksella vuosina 2016-2019. Lapsirikas-toiminta on mallinnettu ja se löytyy Inno-kylän sivuilta. Monilapsiset Lue lisää…


Askel aikuisuuteen -projekti 2019-2021 Nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen kuuluvat jatko-opinnot ja itsenäistyminen. Nuoret tarvitsevat tukea arjen perustaitoihin, kuten ruuanlaittoon, siivoamiseen, raha-asioiden hoitamiseen ja säännölliseen vuorokausirytmiin. Nuoret tarvitsevat tietoa opiskelumahdollisuuksista ja tukea omien vahvuuksiensa tunnistamiseen. Myös sosiaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan tukea. Tuen Lue lisää…


Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija-  ja kansalaisjärjestö. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Toiminta-ajatus Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Visio Autismiliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta. Lue lisää…


Dimmi-hankeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Dimmi-hankkeessa vahvistetaan nuorten positiivista mielenterveyttä tarjoamalla tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämänhaasteista selviytymiseen. Hankkeen toiminta-alue Kajaani, Sotkamo ja Oulu.


Dynamo Juniorit ry on ketterä ja innovatiivinen hyvinvointia edistävä yhdistys. Yhdistyksen ydintoimintana on toiminnallinen ryhmämuotoinen hyvinvointivalmennuskonsepti, joka sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elementin sekä huomioi osallistujan erilaiset elinympäristöt. Valmennuksessa paneudutaan kohtaamiseen ja osallisuuteen, fyysiseen hyvinvointiin ja aktivoitumiseen sekä tunnetaitoihin ja Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoituksena on kotikunnassamme Haapavedellä eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys toimii sitoutumattomana eläkeläisjärjestönä. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Syksystä kevääseen kokoonnumme seurakuntasalilla parittoman viikon tiistaina, jolloin seurustelemme, porisemme rattoisasti, laulamme iloisesti ja kuuntelemme luentoja. Tervetuloa porisemaan ja Lue lisää…


Eläkeliiton Kempeleen yhdistys on virkeiden täysi ikäisten aikuisten monipuolista toimintaa ja yhdessä tekemistä tarjoava yhdistys. Yhdistyksemme on aidosti sitoutumaton yhdistys, jossa jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet – viihdytään yhdessä vertaisten seurassa. Tarjoamme jäsenillemme Monipuolista toimintaa kymmenessä toimintaryhmässä. Mahdollisuutta itsensä kehittämiseen Lue lisää…


Tarkoituksena ylläpitää kiiminkiläisten ikääntyneiden vireyttä ja toimintakykyä järjestämällä kuukausitapaamisia,retkiä,kilpailuja sekä monenlaista harrastustoimintaa.


Yhteensä: 370