Toimijat


Katso toimintaamme tarkemmin omilla kotisivuillamme: www.elakeliiitto.fi/yhdistykset/oulu


Eläkeliiton Kempeleen yhdistys on virkeiden täysi ikäisten aikuisten monipuolista toimintaa ja yhdessä tekemistä tarjoava yhdistys. Yhdistyksemme on aidosti sitoutumaton yhdistys, jossa jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet – viihdytään yhdessä vertaisten seurassa. Tarjoamme jäsenillemme Monipuolista toimintaa kymmenessä toimintaryhmässä. Mahdollisuutta itsensä kehittämiseen Lue lisää…


Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry on sitoutumaton ja perustettu vuonna 1975. Tavoitteenamme on järjestää jäsenillemme yhdessäoloa ja virkistystä Järjestämme: – virkistysretkiä lähiympäristöön ja vähän kauemmaskin sekä omana että Temmeksen yhdistyksen kanssa, – terapeuttista yhdessäoloa hyvistä kahvitteluhetkistä nauttien ja iloisesti rupatellen hauskassa Lue lisää…


Pudasjärven 4H-yhdistyksen toimintaa Pudasjärvellä.


Kosamonjärven yksityistien tiekunnan toiminnan tiedottaminen tiekunnan jäsenille.


Tukiyhdistys toimii kehitysvammaisten ja heidän huoltajiensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä Pudasjärven kaupungin alueella. Tukiyhdistys toimii yhteistyössä kehitysvammaisten, vanhempien, eri järjestöjen, Oulunkaaren kuntayhtymän, seurakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.


SPR:n toimintaa Pudasjärvellä.


Oulun Taiteilijaseura -63 ry on Oulun alueella toimiva kuvataiteilijoiden ammatillinen yhdistys. Oulun Taiteilijaseura edistää kuvataidetta Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella sekä tarjoaa taiteilijoille heidän ammatissaan tarvitsemia palveluja. Oulun Taiteilijaseura pyrkii lisäämään yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin, osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja tekee yhteistyötä Lue lisää…


Virta  on Oulujokivarressa toimivien kuntien Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella toimiva kulttuuriseura, jonka tavoitteena on paikallisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen lisäämällä jokivarren asukkaiden tietoisuutta ja arvostusta oman kotiseutunsa rikasta kulttuuriperintöä kohtaan.


Yhteensä: 317