Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry on perustettu 1989. Yhdistys aloitti Oulun Alzheimer-yhdistyksenä vapaaehtoisvoimin. Vuonna 1998 nimi muutettiin Oulun Seudun Dementiayhdistykseksi. Silloin saatiin ensimmäinen RAY:n rahoittama projekti vertaistuen kehittämiseen. Toukokuussa 2009 nimi muuttui Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:ksi. Uusi nimi tuo paremmin esille yhdistyksen koko toiminnan kirjon. Painopiste on siirtynyt vuosien aikana yhä enemmän muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Yhdistys toimii tällä hetkellä Oulussa ja 10 lähikunnassa.

Yhdistys tekee työtä muistisairauksien ja niiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Yhdistys toimii muistisairaiden ja heidän perheidensä etujen valvojana. Muistisairaiden ja heidän perheidensä tukena oleminen sekä tiedon jakaminen sairauden kohdatessa ja edetessä on myös oleellinen osa yhdistyksen toimintaa

Yhdistys tuottaa Oulussa päivätoiminnan palvelua työikäisille sekä vastasairastuneille alle 80-vuotiaille seniori-ikäisille.

.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti, Ruotsi

Toimiala

Yhdistys, Omais- ja läheisyhdistykset, Sairaus- ja potilasyhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, omaistoiminta, sairastaminen, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, yleisötilaisuudet, ystävä- ja viriketoiminta, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, yhteistyö ja verkostot, vertaistuki

Asiasanat

muisti, muistiluotsi, muistisairaudet, muistisairaus, päivätoiminta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, asiakkaat, kaikille, jäsenet, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, läheiset ja omaiset, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Asemakatu 24 Oulu

    Asemakatu 24, Oulu, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Oulu
Sähköposti:
yhdistys@osmy.fi
Puhelin: 044 0332 992

Lisätietoa verkossa

Verkkosivut

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Asemakatu 24 Oulu

Asemakatu 24, Oulu, Suomi

Liitteet