Lapset ja nuoret sekä perheet -maakunnallinen järjestöverkosto

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden järjestöverkosto on avoin ja vapaamuotoinen verkosto kaikille sote-kehittämistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Verkostossa on mukana myös edustaja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmasta. Lasten, nuorten ja perheidenverkosto voi tehdä esityksiä maakunnallisille kehittämisohjelmille ja kehittämisohjelmien edustajat voivat hyödyntää verkoston järjestöjen osaamista ja kohderyhmätuntemusta omassa kehittämistyössään.

Verkostoa ylläpitää järjestöveturit, jotka kutsuvat kokoukset koolle, ylläpitävät osallistujalistaa, huolehtivat kokousten sisällöistä yhdessä verkoston jäsenten kanssa sekä tiedottavat verkoston toiminnasta. Vuosien 2020-2021 lasten, nuorten ja perheiden verkoston vetureina toimivat toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja asiantuntija Katja Suni ADHD-liitto ry.

 


Toimiala

Harrasteyhdistykset, Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Kulttuurialanyhdistykset, Lapsi- ja perheyhdistykset, Luonto-, ympäristö- ja eläinsuojeluyhdistykset, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Omais- ja läheisyhdistykset, opinto-ja opiskelijayhdistykset, Sairaus- ja potilasyhdistykset, Urheilu- ja liikuntayhdistykset, Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset, Vammaisyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, osallisuus, vaikuttaminen

Kohderyhmä

järjestötoimijat

Osoitteet

  • Kansankatu 53

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
maku.lanupeverkosto@gmail.com

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Kansankatu 53

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Liitteet