Kuusamon 4H-yhdistys

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

Arvoihimme sisältyvät neljä H-kirjainta sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja sitä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Pidämme arvoja esillä kaikessa toiminnassamme.

 

HEAD – Harkinta Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.
HANDS – Harjaannus Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.
HEART – Hyvyys Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.
HEALTH – Hyvinvointi Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.

 

4H-nuorisotyön strategiaan 2020 – 2022 voit tutustua täällä.


Toimiala

Muu, Harrasteyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Lapsi- ja perheyhdistykset, Nuorisoyhdistykset

Teemat

harrastus ja vapaa-aika

Asiasanat

4H kerhot, 4H koulutus, 4H Harrastus, 4h-yritys

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Kumppanuustalo Nuotta

Yhteystiedot

Sähköposti:
taina.pitkanen@4h.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Kuusamo

Apajatie 1, Kuusamo, Suomi