A-Kiltojen Liitto ry, aluetoimisto

Valtakunnallinen päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tekee A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun.

A-kiltatoiminta on päihteetöntä toimintaa ja vertaistukea

A-killat toimivat monella tavalla, mutta kaikkien A-kiltojen yhteinen tehtävä on tarjota päihdetoipumisen vertaistukea. A-kiltojen vertaistuki on toiminnallista, yhdessä tekemistä ja kokemista. Yksittäiset A-killat toimivat itsenäisinä yhdistyksinä.

A-killat päättävät toiminnoistaan itsenäisesti ja niillä on erilaisia toiminnallisia painotuksia. Joissakin A-killoissa toimitaan vertaistukiryhmissä, joissakin A-killoissa painottuu yhdessä tekeminen ja harrastaminen. Monet A-killat tarjoavat päihdetoipumista tukevaa päivätoimintaa esimerkiksi ruokailun ja muiden henkilökohtaiseen elämään liittyvien palvelujen avulla. On myös A-kiltoja, jotka tuottavat sopimuksin palveluita, muun muassa asumispalveluja ja päiväkeskustoimintaa.

A-kiltatoiminta on myös alueellista – Pohjois-Suomen aluetoimisto Oulussa

Paikallisen yhdistystoiminnan lisäksi A-kiltatoiminta on myös alueellista. Alueellinen toiminta koostuu A-kiltojen vapaaehtoisuuteen perustuvasta yhteistoiminnasta sekä A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyöstä. Toiminnalla tuetaan uusien A-kiltojen perustamista ja vahvistetaan olemassa olevaa toipumista edistävää A-kiltatoimintaa.

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluetoiminnasta ja aluetyöstä löytyy tästä linkistä: http://a-kiltojenliitto.fi/aluetoiminta/pohjois-suomi/.

Alueen järjestökoordinaattorina toimii Kirsi Mäki. Hänen yhteystietonsa ovat: kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi ja 040 – 1679 377.

 


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Yhdistys, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, päihteet ja riippuvuudet, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, sosiaali ja terveys

Asiasanat

alkoholi, alkoholi- ja päihderiippuvuus, päihdetyö, vertaistuki

Kohderyhmä

jäsenet, vapaaehtoiset, läheiset ja omaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Kansankatu 53, Oulu

Yhteystiedot

Sähköposti:
kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi

Toiminta-alue

Alue
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Kunta
Oulu, Suomussalmi, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Taivalkoski, Pyhäjärvi, Ylivieska, Raahe, Siikalatva, Ii, Rovaniemi, Inari, Kemijärvi, Tornio, Kemi

Kaupunginosa / Kylä
Haukipudas

Kansankatu, Oulu, Suomi