HSP Suomi ry

HSP Suomi ry:n tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa. Yhdistys edistää ja valvoo erityisherkkien yleisiä yhteiskunnallisia etuja, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Lisäksi yhdistys luo erityisherkkien välille yhteyden ja tuo esiin erityisherkkyyden voimavaroja.Yhdistys toimii muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • vertaistapaamiset eri paikkakunnilla ja vertaistoiminta verkossa
  • ratkaisukeskeiset Voimaryhmät eri puolella Suomea
  • asiantuntijaluennot ja keskustelutilaisuudet
  • koulutukset, tapahtumat ja seminaarit
  • tiedotus ja tutkimustiedon välittäminen
  • jokavuotinen Heimojuhlat-kesätapahtuma
  • yhteistyö muiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.

Toimiala

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Asiasanat

Erityisherkkyys, Erityisherkkä, Erityisherkät, avoimet vapaaehtoistehtävät, kokemusasiantuntija, kokemusasiantuntijuus, Nuorten ryhmätoiminta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kaikille, kokemusasiantuntijat, lapset ja nuoret, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Yhteystiedot

Sähköposti:
paivi.vatka@erityisherkat.fi
Puhelin: 050 475 7942

Lisätietoa verkossa

HSP Suomi ry

Facebook

Toiminta-alue

Valtakunnallinen