Hoksauta minut -hanke / Oulu

Hoksauta minut -hankkeen tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneitä, yksinäisiä tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevia yli 65-vuotiaita ikäihmisiä sekä saattaa heidät tarkoitustenmukaisten palveluiden piiriin.

Välineenä ikäihmisten tavoittamisessa käytetään IkäArvokas -hankkeessa kehitettyä Hoksauta minut -yhteydenottokorttia. Tarkoituksena on, että ikäihminen saisi kortin arjen ympäristöissä kohtaamiltaan ihmisiltä. Näitä arkisia ympäristöjä voi olla esimerkiksi apteekki, kotihoito, taksi, lähikauppa tai mikä tahansa muu kohtaamispaikka. Kortti on tarkoitus antaa sille ikäihmiselle, jonka uskoo siitä hyötyvän. Päätöksen kortin lähettämisestä tekee ikäihminen itse. Kortti ohjautuu lähettäjän oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle, joka ottaa ikäihmiseen yhteyttä kahden viikon kuluessa kortin vastaanottamisesta.


Palvelemme kielillä

Englanti, Suomi

Toimiala

Seurakunnat

Teemat

eläkeläistoiminta, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys

Asiasanat

yksinäisyyden lieventäminen, yksinäisyys, hanke, ikäihmiset

Kohderyhmä

eläkeläiset

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Isokatu 17, 90100 Oulu

    Isokatu 17, 90100 Oulu, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Oulu
Sähköposti:
mia.e.koskinen@evl.fi
Puhelin: 0405747169

Lisätietoa verkossa

Oulun seurakunnat / Hoksauta minut -hanke

Hoksauta minut -hanke / Oulu

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Isokatu 17, 90100 Oulu

Isokatu 17, 90100 Oulu, Suomi

Liitteet