Toimijat


Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat 1973. Kynnys ry:n toimipisteet ovat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Toimintaryhmiä on pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa sekä pohjoisessa Rovaniemellä. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien Lue lisää…


Pudasjärven 4H-yhdistyksen toimintaa Pudasjärvellä.


Kosamonjärven yksityistien tiekunnan toiminnan tiedottaminen tiekunnan jäsenille.


SPR:n toimintaa Pudasjärvellä.


Oulun Taiteilijaseura -63 ry on Oulun alueella toimiva kuvataiteilijoiden ammatillinen yhdistys. Oulun Taiteilijaseura edistää kuvataidetta Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella sekä tarjoaa taiteilijoille heidän ammatissaan tarvitsemia palveluja. Oulun Taiteilijaseura pyrkii lisäämään yleisön kiinnostusta kuvataiteisiin, osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja tekee yhteistyötä Lue lisää…


Virta  on Oulujokivarressa toimivien kuntien Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella toimiva kulttuuriseura, jonka tavoitteena on paikallisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen lisäämällä jokivarren asukkaiden tietoisuutta ja arvostusta oman kotiseutunsa rikasta kulttuuriperintöä kohtaan.


Vankkuri-hanke – vanhemmuuden tukeminen erityislasten perheissä –  toimii Oulun Eteläisellä alueella 1.3.2017-28.2.2020. Hanketta rahoitta STEA ja hallinnoi Raudaskylän Kristillinen Opisto.   Vankkuri-hankkeen tavoitteena on alueellisen toimintamallin luominen erityislasten ja -nuorten perheiden tukemiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toimtamuotoja ovat vertaistukitoiminnan kehittäminen leiritoiminnan Lue lisää…


Utajärven Kehitysvammaisten tuki ry Tukiyhdistys toimii kehitysvammaisia ja heidän perheitään auttaen ja tukien. Pääsääntöisin tukimuotomme on tuki-illat, joita järjestetään n. kerran kuussa mm.Hyvinvointitalolla ja kodeissa.  Keräämme varoja retkiä ja muita virikkeitä varten.Tapahtumista ilmoittelemme Tervareitti-lehdessä ja Facebookissa. Tervetuloa mukaan toimintaan!


Yhteensä: 143