Toimijat


Kuusamon Maanpuolustusnaiset on 43 vuotta sitten perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä naisten maanpuolustustahtoa ja vahvistaa jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa. Yhdistys edistää turvallisuus- ja varautumistaitojen koulutusten järjestämistä toimintapaikkakunnillaan sekä tukee jäsenistön osallistumista koulutuksiin. Kouluttautuminen arjen häiriötilanteisiin sekä poikkeusolojen tehtäviin Lue lisää…


POPsote-hanke muodostuu kahdesta tiiviisti toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja rakenneuudistushankkeesta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma koostuu neljästä kehittämisohjelmasta: Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys- ja päihdepalvelut Ikäihmisten palvelut Hoitotakuu Rakenneuudistus Rakenneuudistushanke sisältää Lue lisää…


Kipuihimisten asioita ajava yhdistys


Nuorisoseura on perustettu 1926 ja Rientolan talo on talo vihitty käyttöön 30.10.1927. Ollalan Nuorisoseura Rientola ry tuo tapahtumaa ja eloa kylälle. Rientolan talo on Ollalan ja Salmenniemen kylien keskipiste ja kylän yhteinen ”olohuone”. Rientolassa voit osallistua Ollalan Nuorisoseura Rientola ry:n Lue lisää…


Lumijoella toimii Keskustan paikallisyhdistys sekä Keskustanaisten paikallisyhdistys, Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki lumijokiset Keskustan jäsenet.


Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Lisäksi tavoitteena on elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön alue- ja paikallisjärjestöjen kanssa. Yhdistys edistää perinteiden, historian Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia Rautaruukki Oy:n/SSAB:n Raahen tehtaiden ympäristökunnissa eläkkeellä olevien yhdyssiteenä, tehdä valistustyötä eläkeläisten keskuudessa, herättää kaikenlaiseen omatoimisuuteen kuntonsa ylläpitämiseksi, kehittää eläkeläisten henkistä ja ruumiillista kuntoa, laajentaa heidän yhteiskunnallista tietouttaan ja auttaa pysymään virkeänä


Hoitotakuun maakunnallinen järjestöverkosto Maakunnallinen hoitotakuu järjestöverkosto on avoin ja vapaamuotoinen verkosto kaikille sote-kehittämistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Verkostossa on mukana myös edustaja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmasta. hoitotakuuverkosto voi tehdä esityksiä maakunnallisille kehittämisohjelmille ja kehittämisohjelmien edustajat voivat hyödyntää verkoston järjestöjen osaamista ja kohderyhmätuntemusta Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaalle on perustettu maakunnallinen mielenterveys- ja päihdepalveluiden  järjestöverkosto. Verkoston tavoitteena on tehdä mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevia esityksiä sote-kehittämisohjelmille. Myös sote-kehittämisohjelmat voivat hyödyntää verkostoa tarvitessaan laajaa järjestöosallisuutta maakunnallisen ja alueellisen kehittämistyön tueksi. Verkoston tapaamiset järjestetään etäyhteyksillä Teams-kokouksina ja mukaan ovat tervetulleita Lue lisää…


Yhdistyksen päätoimena on nuorisotyö. Sanasta 4H, harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi, pyritään sanojen merkityksessä kehittämään lasten ja nuorten elämäntaitoja sekä elinoloja yhdistyksen toimialueella. Yhdistys toimii osana kasvatustyössä muiden organisaatioiden kanssa tarjoten nuorille terveellisiä ja hyviä tapoja oman elämän kehittämiseksi. Yhdistyksen Lue lisää…


Yhteensä: 369