Toimijat


Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi on pohjoispohjalaisten ja kainuulaisten asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöiden etujärjestö, joka on perustettu v. 1906. Yhdistys on osa Suomen Kiinteistöliitto -järjestöä, joka kokoaa yhteen kiinteistöalan toimijat. Kiinteistöliitto edustaa kaikkiaan yli 27 000 taloyhtiötä, joissa asuu lähes kaksi miljoonaa asukasta. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi edustaa yli Lue lisää…


Kuusamon Hengitysyhdistys ry  


Järvi-Oulun Vasemmisto on aktiivinen Vasemmistoliiton perusosasto, joka toimii pääasiassa Linnanmaan, Kaijonharjun, Puolivälinkankaan, Pyykösjärven, Alppilan, Välivainion, Ritaharjun ja Kuivasjärven alueella. Otamme aktiivisesti kantaa alueemme asioihin ja järjestämme kaikille avoimia tapahtumia. Pyrimme edistämään alueen kehittämistä, kansalaisvaikuttamista ja hyvinvointia kaikille, ei vain harvoille.


Haapaveden kylien touhuja, virkeää elämää, tapahtumia ja tempauksia. Haapaveden Kylät ry seuraa kylien arkea ja kertoo laajasti kyliä koskettavista asioista. Yhdistys hakeutuu tiiviiseen yhteistyöhön eri tahojen keskuudessa sekä paikkakunnalla, alueellisesti että valtakunnallisesti.


Vertaistervarit-hanke Vertaistervarit – hyvinvointia ja terveyttä edistävää vertaisryhmätoimintaa Vertaistervarit-hankkeessa me haluamme kehittää vapaaehtoistoimijoiden ohjaamaa vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, kuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Koulutamme vertaisryhmille vapaaehtoisia ohjaajia hankekuntiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Vertaisryhmiin voi hakeutua henkilö, jolla on tuen tarve elintapamuutoksen tekemiseen Lue lisää…


Yhdistys järjestää kuulovammaisille ja heidän läheisilleen erilaista vertais- ja virkistystoimintaa  Samalla se jakaa tietoa tärkeistä asioista, palveluista, kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Yhdistys tarjoaa myös kuulolähipalvelua ja opastaa apuvälineiden käytössä ja huollossa. Sekä ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin. Yhdistys kuuluu Kuuloliittoon joka täyttää Lue lisää…


Yhdistys kehittää suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyötä toistensa kulttuurien rikastuttamiseksi. Järjestämme mm. opintoryhmiä, kerhoja, tapahtumia ja leirejä.


Hyvän mielen talo järjestää voimavaralähtöistä, arvostavaan kohtaamiseen perustuvaa toimintaa ja toimintamahdollisuuksia täysi-ikäisille ihmisille, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta. Toiminnalla helpotetaan omaisten ja läheisten huolen kantamisen taakkaa ja vähennetään ihmisten kokemuksia yksin jäämisestä ja eristyneisyydestä. Lue lisää…


Syömishäiriöliiton Pohjois-Suomen SYLI-keskus -hanke on käynnistynyt 1.4.2020. Toiminta-alueemme on koko Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi, joten tulemme jalkauttamaan toimintaamme laajasti ympäri Pohjois-Suomen. SYLI-keskus tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa syömishäiriöön sairastuneille ja läheisille. Toimintamme on avointa ja olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Lue lisää…


RAAKEL ry. Raahen kaupungin eläkeläiset ry.  Rek.nro 174.936 Kokoontuu syys-toukokuun välisenä aikana joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 15.00 Kreivinajassa Raahessa. Yhteistapaamisissa on esitelmiä ja luentoja, jotka edesauttavat ikääntyvien eläkeläisten toimintaa ja henkistä jaksamista. Teemme myös yleensä yhden päivän kestäviä teatteri- Lue lisää…


Yhteensä: 351