Toimijat


Raahen alueen Kuulo ry on alueen kuulovammaisia palveleva yhdistys, joka on perustettu v. 1975. Toimialueenamme on Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki.


Yhdistyksemme toimii vapaaehtoisvoimin MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä tukena. Toimimme koko Pohjois-Pohjanmaan alueella lukuunottamatta kuntia Oulu, Kempele, Hailuoto ja Ii. Yhdistyksellä on kerhoja usealla paikkakunnalla. Lisäksi järjestämme vertaistukea tarjoavia tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri maakuntaa.


Kuusamon Maanpuolustusnaiset on 43 vuotta sitten perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä naisten maanpuolustustahtoa ja vahvistaa jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa. Yhdistys edistää turvallisuus- ja varautumistaitojen koulutusten järjestämistä toimintapaikkakunnillaan sekä tukee jäsenistön osallistumista koulutuksiin. Kouluttautuminen arjen häiriötilanteisiin sekä poikkeusolojen tehtäviin Lue lisää…


POPsote-hanke muodostuu kahdesta tiiviisti toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja rakenneuudistushankkeesta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma koostuu neljästä kehittämisohjelmasta: Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys- ja päihdepalvelut Ikäihmisten palvelut Hoitotakuu Rakenneuudistus Rakenneuudistushanke sisältää Lue lisää…


Kipuihimisten asioita ajava yhdistys


Nuorisoseura on perustettu 1926 ja Rientolan talo on talo vihitty käyttöön 30.10.1927. Ollalan Nuorisoseura Rientola ry tuo tapahtumaa ja eloa kylälle. Rientolan talo on Ollalan ja Salmenniemen kylien keskipiste ja kylän yhteinen ”olohuone”. Rientolassa voit osallistua Ollalan Nuorisoseura Rientola ry:n Lue lisää…


Lumijoella toimii Keskustan paikallisyhdistys sekä Keskustanaisten paikallisyhdistys, Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki lumijokiset Keskustan jäsenet.


Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Lisäksi tavoitteena on elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön alue- ja paikallisjärjestöjen kanssa. Yhdistys edistää perinteiden, historian Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia Rautaruukki Oy:n/SSAB:n Raahen tehtaiden ympäristökunnissa eläkkeellä olevien yhdyssiteenä, tehdä valistustyötä eläkeläisten keskuudessa, herättää kaikenlaiseen omatoimisuuteen kuntonsa ylläpitämiseksi, kehittää eläkeläisten henkistä ja ruumiillista kuntoa, laajentaa heidän yhteiskunnallista tietouttaan ja auttaa pysymään virkeänä


Hoitotakuun maakunnallinen järjestöverkosto Maakunnallinen hoitotakuu järjestöverkosto on avoin ja vapaamuotoinen verkosto kaikille sote-kehittämistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Verkostossa on mukana myös edustaja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmasta. hoitotakuuverkosto voi tehdä esityksiä maakunnallisille kehittämisohjelmille ja kehittämisohjelmien edustajat voivat hyödyntää verkoston järjestöjen osaamista ja kohderyhmätuntemusta Lue lisää…


Yhteensä: 370