Toimijat


Vanhempien Akatemiaan ovat tervetulleita kaikki Oulun alueen vanhemmat, niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Meille voit tulla keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä parisuhteen, eropohdintojen ja yhteistyövanhemmuuden aiheuttamiin arjen haasteisiin. Vanhempien Akatemia on tutkittuun Lue lisää…


Yhdistyksemme vapaaehtoistyö on matalan kynnyksen yhdessä tekemistä, jossa ihmisten kohtaaminen ja yhteisöllisyys on kaiken tekemisen keskiössä. Kaikki toimintamme suunnitellaan yhdessä Oulun vastaanottokeskuksen, vapaaehtoisten ja osallistujien kanssa. Yhdistys toimii Oulun vastaanottokeskuksen ja vastaanottoyksiköiden tukena. Yhdistyksen toiminnan periaatteina ovat vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, Lue lisää…


Kyläyhdistys toimii kyläläisten virkistystapahtumien ja kyläläisten viihtymiseen liittyvien toimintojen sunnittelijana ja toteuttajana


Oulun invalidien yhdistys ry on Oulussa toimiva vammaisjärjestö, joka toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. OIY ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Lue lisää…


Muhoksen Hengitysyhdistys ry.  Yhdistyksemme edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää yhdessä Hengitysliiton ja alueen yhdistysten kanssa. Järjestämme yleisötilaisuuksia, liikuntatapahtumia ja teemme yhteistyötä toisten paikkakunnalla vaikuttavien yhdistysten, apteekin ja julkisen sektorin kanssa. Jäsenet saavat monipuolisen Hengitys-lehden ja yhdistyksemme ja Hengitysliiton kotisivuilta Lue lisää…


Meillä toimii erilaisia vertaisryhmiä mm. erityislasten vanhemmille ja autismin kirjon henkilöille. Toimi-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu lähiseutuineen. Oulu on yhdistyksemme kotipaikkakunta. Meillä on aluekerhoja Kainuussa, Kemissä, Kokkolassa, Rovaniemellä sekä Ylivieskassa. Järjestämme vuoden aikana erilaisia tapahtumia mm. koulutuksia autismin Lue lisää…


Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen (STEA 2018-2020) tavoitteena on lisätä ikääntyvien henkilöiden sosiaalista elämää ja turvallisuutta Pyhäjärven keskustassa ja kylillä vapaaehtoistyön, tapahtumien, kerhojen ja kouluttamisen avulla. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla pyritään vaikuttamaan ikäihmisten hyvinvointiin luomalla ja tarjoamalla ikäihmisille osallisuus- ja toimintamahdollisuuksia. Lue lisää…


TERVETULOA MÄNTYRANTA-HONKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N VERKKOSIVUILLE!   Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 1981 ja yhdistyksen kotipaikkana toimii Muhoksen kunta. Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi. Verkkosivuiltamme löydät tietoa yhdistyksemme toiminnasta sekä ajankohtaisista tapahtumista. Verkkosivuillamme on myös Lue lisää…


Yhteensä: 122