Ihimiset.fi-palvelun sisällöntuottajarekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 53
90100 Oulu
Puhelin (info): 050 348 4676

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste
Maire Vuoti
etunimi.sukunimi@kumppanuuskeskus.fi.

3. Rekisterin nimi

Ihimiset.fi -verkkopalvelun sisällöntuottajarekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan ihimiset.fi -palveluun rekisteröityneiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Yhteyshenkilöt tuottavat sisältöä palveluun.

Rekisteriä käytetään viestintään yhteyshenkilöiden kanssa sekä palvelun kehittämiseen liittyviin tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) sekä organisaatio, jossa rekisteröitynyt toimii.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tietonsa tai tiedot saadaan henkilön edustamasta organisaatiosta. Henkilö voi myös itse päivittää tietojaan tai poistaa ne.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Sisällöt, jotka rekisteröityneet julkaisevat omaan organisaatioonsa liittyen verkkopalvelussa, ovat julkisia ja niitä voidaan siirtää eri tekniikoin näkyviin myös muihin verkkopalveluihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 10.4.2017.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 30.11.2017