Järjestöt sairaalassa -hanke

Järjestöt sairaalassa -hankkeen toiminnan ytimen muodostaa Järjestöpiste Kaiku Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Kolmivuotisen (1.3.2016-31.12.2018) hankkeen toimintaan osallistuvat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy sekä yli 30 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

 

Hankkeen tavoitteet

Järjestöpiste Kaiun logo

  • Oulun yliopistollisen sairaalan potilaat ja heidän omaisensa saavat halutessaan järjestöammattilaisen,
    vapaaehtoisen ja/tai vertaisen
    tarjoamaa tietoa ja tukea hoidon aikana.
  • OYS:n henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata potilaan ja hänen omaisensa järjestöjen tarjoaman tiedon ja tuen piiriin.
  • OYS:n alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat tarjota tietoa ja vertaistukea sairaalan potilaille ja heidän omaisilleen sairaalaympäristössä.
  • OAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat perehtyä sosiaali- ja terveysalan järjestötoimintaan osana opintojaan.

Opiskelijayhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat päivystävät pisteessä, keräävät asiakaspalautetta, auttavat koulutuksissa ja tapahtumien järjestämisessä sekä tiedottavat toiminnasta sairaalassa ja oppilaitoksessa. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy mallintaa hankkeessa tehtävän opiskelijayhteistyön. Lisätietoa hankkeesta opiskelijalle.

Työryhmät

Projektin toimintoja suunnitellaan ja arvioidaan työryhmissä: järjestöpistetyöryhmä sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan työryhmä.  Työryhmien työskentelyä vievät eteenpäin projektin työntekijät. Työryhmiin osallistuvat niin järjestöjen kuin myös sairaalan ja ammattikorkeakoulun edustajat.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, tehtävänään seurata ja tukea hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Ohjausryhmässä on niin ikään edustajat tärkeimmistä yhteistyökumppaneista eli järjestöistä, sairaalasta ja ammattikorkeakoulusta. Ohjausryhmän koolle kutsuja on yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Uutiskirjeet

Järjestöt sairaalassa uutiskirje siirtyi vuonna 2018 osaksi Pohjois-Pohjanmaan järjestötoiminnan ajankohtaisten asioiden uutiskirjettä. Tilaa uutiskirje: www.ihimiset.fi/uutiskirje

Uutiskirje 1/2017 (pdf)
Uutiskirje 2/2017 (pdf)
Uutiskirje 3/2017 (pdf)
Uutiskirje 4/2017(pdf)
Uutiskirje 5/2017 (pdf)
Uutiskirje 6/2017 (pdf)

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 12.01.2018