Yhdistysagenttien peruskoulutus

06.04.2019 klo 10:00 - 15:00 / Koulutus/seminaari / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Yhdistysagentiksi voidaan kouluttaa jonkun yhdistyksen työntekijä tai aktiivinen vapaaehtoinen, joka on kiinnostunut toimimaan yhdistysten yhteisenä vaikuttajana, edustajana ja tukijana omassa kunnassaan. Yhdistysagentin tehtävänkuvaan kuuluvat esim. kunnan luottamus- ja virkamiesjohtoon vaikuttaminen, kunnan järjestöyhdyshenkilön ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen ja/tai yhdistysten auttaminen ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa.

Yhdistysagentti on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen vapaaehtoinen, jolle hanke tarjoaa koulutusta, tukea ja virkistystä. Hanke maksaa vapaaehtoiselle matkakorvauksia. Hankkeen vapaaehtoiset on myös vakuutettu.

Yhdistysagenttikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään, joka mm. arvioi, montako yhdistysagenttia mihinkin kuntaan tarvitaan. Vapaaehtoisen kanssa tehdään sopimus toimintaan osallistumisesta ja vapaaehtoistoiminnan periaatteista.

 

Koulutuksen ohjelma

klo 10.00-12.00 Tervetuloa ja esittäytymiskierros, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke, järjestöyhteistyön tilanne kunnissa ja kunnallinen päätöksenteko

klo 12.00-13.00 Lounas

klo 13.00-15.00 Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja, Ihimiset.fi, apaaehtoistoiminnan periaatteet ja yhdistysagentin tehtävät sekä palaute ja jatkosta sopiminen

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus, Asema-tila

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

  • Raudaskylän kristillinen opisto

    Opistontie 4-6, Raudaskylä, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu, Ylivieska

Kumppanuuskeskus, Asema-tila

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Raudaskylän kristillinen opisto

Opistontie 4-6, Raudaskylä, Suomi

Teemat

edunvalvonta, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, luottamustoiminta, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, viestintä, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

kansalaisvaikuttaminen, vaikuttaminen, yhdistys

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan saavutettavuus

  • Pysäköintimahdollisuus
  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Ilmoittautumistiedot

Ota yhteyttä:

Helena Liimatainen

projektipäällikkö, järjestöagentti (Oulu)

helena.liimatainen@ppsotu.fi,  044 0190 476

Anna Katajala

järjestöagentti, projektityöntekijä (Oulun Eteläisen alue ja Raahen seutu)

anna.katajala@ppsotu.fi, 044 019 040

Anni Rekilä

järjestöagentti, projektityöntekijä (pohjoisen alueen kunnat pl. Oulu)

anni.rekila@ppsotu.fi, 044 019 0479