VOK-1 Tunne- ja vuorovaikutustaidot

04.04.2020 klo 13:00 - 15:00 / Koulutus/seminaari / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Valmennustilanne on aina vuorovaikutustilanne valmentajan ja urheilijan/urheilijoiden välilä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle valmentajan ja urheilijan välillä. Tunteiden tunnistaminen edesauttaa valmentajaa vuorovaikutustilanteessa onnistumisessa. Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja ja valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomiselle sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.

Kouluttaja: Terhi Mets

Tiedustelut: p.  050-4060288 / juha.laukka@popli.fi

Ilmoittautumiset tästä to 26.3.2020 mennessä

Osoitteet

  • PoPLi

    Sammonkatu 6, 90570 Oulu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

PoPLi

Sammonkatu 6, 90570 Oulu, Suomi

Teemat

harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, urheilu ja liikunta, vapaaehtoisuus, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, jäsenet, kaikille, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Lisätiedot

050-4060288 / juha.laukka@popli.fi

Hinta

35 €

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumiset tästä to 26.3.2020 mennessä