Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus Oulussa

09.09.2019 klo 09:00 - 09.12.2019 klo 16:00 / Koulutus/seminaari

Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyttä ja auttaa löytämään uusia ystäviä yhteisöllisessä ja vertaistukeen perustuvassa ryhmässä. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksessa opiskellaan toimivan Ystäväpiiri-ryhmämallin ohjaamisen elementit.

Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus on suunnattu ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat vähentää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä sekä saada osaamista ryhmänohjaamiseen. Ystäväpiiri-koulutuksessa tutustutaan yksinäisyyteen ilmiönä, paneudutaan ryhmädynamiikkaan, tarkastellaan ja kehitetään omaa toimintaa ohjaajana sekä hyödynnetään taiteen, kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksia ryhmätoiminnassa.

Ystäväpiiri-ohjaajakoulutuksen lähiopetuspäivät Oulussa ovat 9.-10.9., 7.10., 11.11. ja 9.12.2019. Koulutukseen osallistuvat ohjaavat lisäksi omaa Ystäväpiiri-ryhmää kolmen kuukauden ajan ohjaajaparin kanssa taustatahossaan.

Koulutuksessa paneudutaan erityisesti seuraaviin Ystäväpiiri-toiminnan vaikuttaviin elementteihin:

 • Tavoitteellisuus
 • Osallisuus
 • Vertaisuus
 • Kokemuksellisen oppimisen tarkastelu (reflektio)
 • Vuorovaikutus
 • Asiakaslähtöiset ja tavoitteita tukevat sisällöt
 • Ohjaajien parityöskentely

 

Osoitteet

 • Järjestötalo Kumppanuuskeskus

  Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Järjestötalo Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta

Avainsanat

yksinäisyys, ryhmän ohjaaminen, koulutus, iäkkäät ihmiset

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Lisätiedot

Ystäväpiiri-toiminnan Pohjois-Suomen ja Lapin alueohjaaja Marjo Pääkkö, Vanhustyön keskusliitto. Puh. 050 324 0690, marjo.paakko@vtkl.fi.

Linkkejä

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus Oulussa

Hinta

Ammattilaisille koulutus maksaa 100 €, vapaaehtoistoimijoille maksuton.

Tilan esteettömyys

 • Tilaan pääsee pyörätuolilla
 • Tilaan pääsee rollaattorilla
 • Tilassa on inva-wc
 • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Liitteet

Ilmoittautumistiedot

Oulun Ystäväpiiri-koulutukseen haetaan mukaan perjantaihin 16.8.2019 mennessä täyttämällä hakulomake osoitteessa: www.vtkl.fi/tapahtumat

Koulutukseen hakeutuneet haastatellaan.