Oulun eteläisen alueen järjestöyhteistyö Tulevaisuuden sote-keskuksissa -tilaisuus

21.09.2021 klo 16:30 - 18:30 / Kokous/tapaaminen, Verkossa tapahtuva toiminta / POPsote-hanke/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tilaisuus on tarkoitettu alueen

 • sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöille,
 • Tulevaisuuden sote-keskus –kehittämisohjelmien aluekehittäjille sekä
 • järjestöille ja yhdistyksille.

Tilaisuuden tavoitteena on hahmottaa alueen sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia yhdessä sote-keskusten, kuntien, kuntayhtymien, kehittämisohjelmien ja järjestöjen kanssa. Alueellinen tilaisuus järjestetään ilta-aikaan, jotta erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivilla paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua.

Ohjelma:

 • Klo 16.30 Esittäytymiset
 • Klo 16.45 Kehittämisohjelmien toiveet alueen järjestöyhteistyölle
 • Klo 17.05 Elokuun maakunnallisen yhteistyötapaamisen yhteenveto
 • Klo 17.20 Keskustelu
 • Klo 17.30 Työpaja kehittämisohjelmittain tai kehittämiskohteittain
 • Klo 18.10 Purkukeskustelu
 • Klo 18.25 Jatkosta sopiminen
 • Klo 18.30 Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuus on osa alueellisten tilaisuuksien sarjaa, joka muodostuu seuraavista tilaisuuksista:

Alueiden kunnat voit tarkistaa POPsote-esittelystä (dia 22)

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan pääsee klikkaamalla kyseisen tilaisuuden Teams-linkkiä!

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, viestintä, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

sote, sote-uudistus, popsote, tulevaisuuden sote-keskus, järjestöyhteistyö

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEwYTI5N2EtMGYwZC00NjFhLTkyMDItZGVkMGMyMTU2ZWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%22%2c%22Oid%22%3a%22e07159b9-c0dd-4e5f-af83-a39c8db3f2ae%22%7d

Lisätiedot

Terttu Piippo, etunimi.sukunimi@popsote.fi

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua!