Omahoitovalmennus-ryhmänohjaajakoulutus

01.02.2022 klo 08:00 - 17.05.2022 klo 16:00 / Koulutus/seminaari, Verkossa tapahtuva toiminta, Vertaisryhmä

Omahoitovalmennus-toiminta on ryhmämuotoista valmennusta varhaisvaiheen muistisairastuneille ja heidän puolisoilleen. Toiminta perustuu laajaan ja pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Keskeinen elementti vaikuttavaksi todetun ryhmätoiminnan toteuttamiseksi on Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus, joka on suunnattu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille. Vanhustyön keskusliitto toteuttaa Omahoitovalmennus-koulutuksen hybridimallina keväällä 2022. Omahoitovalmennus-toiminta perustuu tutkimukseen ja se on Käypä hoito – suosituksen ja uusien laatusuositusten mukaista toimintaa.

Koulutus on suunnattu Etelä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueelle.  Viisi lähiopetuspäivää toteutetaan hybridimallina: 1.2–2.2., 2.3., 26.4. ja 17.5. 2022. Lähiopetus tapahtuu Helsingissä ja etäopetus Teams-alustan kautta Pohjois-Suomen ja Lapin alueella. Koulutuksen aikana ohjattavan Omahoitovalmennus- ryhmän voi ohjata omalla paikkakunnallaan, esimerkiksi oman taustatahon (järjestö, kunta) tiloissa.

Koulutuksen aikana toteutettavaan, iäkkäille pariskunnille tarkoitettuun Omahoitovalmennus-ryhmään osallistuu noin kuusi pariskuntaa ja ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa kahden kuukauden aikana, tapaamiset ovat viikoittain. Omahoitovalmennus-ryhmään osallistutaan tilanteessa, jossa etenevä muistisairaus on varhaisessa tai lievässä vaiheessa, ja muistidiagnoosin saamisesta on kulunut noin 6kk-1 vuosi. Omahoitovalmennus-ryhmää ohjaa kerrallaan neljä ohjaajaa. Koulutukseen hakeudutaan yhdessä ohjaajatiimin kanssa.

Omahoitovalmennus on osa Vanhustyön keskusliiton yleishyödyllistä toimintaa ja pohjautuu Ystäväpiiri-toimintamalliin. Toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella, Veikkauksen varoin.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, omaistoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys, vertaistoiminta, vertaistuki, ystävä- ja viriketoiminta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, eläkeläiset, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, läheiset ja omaiset, miehet, naiset, opiskelijat, pariskunnat, vapaaehtoiset, veteraanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Valtakunnallinen

Kyllä

Lisätiedot

Lisätietoja ja hakeutuminen Omahoitovalmennus-koulutukseen

vastaava alueohjaaja Laura Rautiainen puh. 050 317 2562

Pohjois-Suomen ja Lapin alueohjaaja Merja Kahilainen puh. 050 568 1107

omahoitovalmennus@vtkl.fi

Linkkejä

Vanhustyön keskusliitto

Hinta

Koulutuksen kustannukset ovat 100 euroa vanhustyön ammattilaisille, vapaaehtoistoimijalle maksuton. Hinta sisältää lähiopetuspäivät ja  materiaalit.