ODL Sosiaalisen kuntoutuksen palveluneuvonnan esittely

10.11.2021 klo 09:00 - 09:20 / Koulutus/seminaari / Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Tule tutustumaan ODL Säätiön toimintaan yleisesti ja erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluneuvonnan tarjontaan! Teams-kokouksena järjestettävä tapahtuma liittyy Pohjois-Pohjanmaan virtuaalisiin järjestömessuihin. Liity tapahtumaan alla olevan linkin kautta.

Tässä linkki toiminnan esittelyyn. 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, mielenterveys, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, osallisuus, sosiaali ja terveys, työllisyys, vapaaehtoisuus, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

POPjärjestömessut2021, ODL, sosiaalinen kuntoutus, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M2YzYxN2QtOWM0ZC00NWRlLTgzYTYtYjFmYmVjZjJiNTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256c9cd41-375f-4486-ad00-6b243eb477ca%22%2c%22Oid%22%3a%22023f1041-83fd-46b3-846d-93922dae19d1%22%7d

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ei etukäteisilmoittautumista