ODL ikäihmisten palveluiden esittely

10.11.2021 klo 10:00 - 10:30 / Koulutus/seminaari / Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Tule tutustumaan ODL Säätiön toimintaan yleisesti ja erityisesti ikäihmisille suunnattuihin palveluihin! Teams-kokouksena järjestettävä tapahtuma liittyy Pohjois-Pohjanmaan virtuaalisiin järjestömessuihin. Liity tapahtumaan alimmaisen linkin kautta.

Lisätietoja IkäArvokas -hankkeesta

Lisätietoja ODL Keikka-avusta

Lisätietoja KotiKummit -hankkeesta

 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kerhot, osallisuus, sosiaali ja terveys, turvaa ja apua liikkumiseen, vapaaehtoisuus, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

POPjärjestömessut2021, ODL, ikäarvokas, kotikummit, keikka-apu, vapaaehtoisuus, vertaistuki, kotihoito, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ4Mjc5YWUtODhmMy00YzEwLTk0M2YtZmI3ZjU2ZTI0YjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256c9cd41-375f-4486-ad00-6b243eb477ca%22%2c%22Oid%22%3a%22023f1041-83fd-46b3-846d-93922dae19d1%22%7d

Linkkejä

odl.fi

ODL Tehdään hyvää

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ei etukäteisilmoittautumista