Motoristen taitojen oppimisvaikeudet

21.01.2020 klo 15:00 - 18:00 / Koulutus/seminaari / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Kuva: Tero Takalo-Eskola

 

Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tarvittavia tuen keinoja osataan rakentaa osaksi lapsen arkea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Edistämällä lapsen motoristen taitojen kehittymistä voidaan vaikuttaa akateemisten taitojen oppimiseen ja ennaltaehkäistä myös mahdollisia psykososiaalisia pulmia. Motoristen taitojen haasteet voivat johtua useista eri syistä, ja motoriikan vaikeudet saattavat peittyä muiden paremmin tunnettujen kehityksen ongelmien, kuten ADHD:n, kielen kehityksen vaikeuden tai lukemisvaikeuden, taakse. Yksi syy motoriikan haasteiden taustalla on motoriikan oppimisvaikeus. Sitä esiintyy noin 5-6 %:lla kaikista lapsista ja nuorista, jolloin jokaisessa koulu- tai päiväkotiryhmässä on vähintään yksi motoriikan oppimisvaikeuteen tukea tarvitseva lapsi. 

Motoristen taitojen oppimisvaikeudet – osallistumisen mahdollisuudet arjessa -koulutuksen sisältö

  • Motoriset taidot – mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan
  • Motoristen taitojen oppimisvaikeudet, niiden taustaa ja yhteys lapsen kokonaiskehitykseen sekä oppimista haastavat ja edistävät tekijät
  • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen sekä havainnointi, vinkkejä eri-ikäisille lapsille soveltuvista havainnointi- ja arviointimenetelmistä
  • Motoristen taitojen kehittymisen edistäminen arjessa eri keinoin

Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten yhteisen tekemisen kautta tuetaan lapsen osallistumista motorisia taitoja edistämällä.

Aika: ti 21.1.2020 klo 15-18

Paikka: Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä: Ensisijaisesti alakouluikäisten opettajat ja ohjaajat, mutta koulutukseen voidaan ottaa myös muita osallistujatilanteen salliessa

Kouluttaja: Pilvi Tuomola, Innostun liikkumaan -hanke, Suomen CP-liitto ry

Hinta: Koulutus on osallistujalle maksuton.

Ilmoittautuminento 19.12.2019 täällä. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään koulutusvahvistus ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 15.

 

 

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Teemat

lapsuus ja perhe-elämä, urheilu ja liikunta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, kaikille

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Lisätiedot

LISÄTIETOJA:

Mari Patanen

mari.patanen@popli.fi

p. 040 720 7960

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminento 19.12.2019 täällä. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään koulutusvahvistus ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 15.