Miesten eroryhmä verkossa

04.03.2021 klo 18:00 - 04.05.2021 klo 20:00 / Verkossa tapahtuva toiminta, Vertaisryhmä / Miessakit ry Oulu

Miessakit ry:n järjestämä miesten eroryhmä verkossa alkaa 4.3.2021

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irtipäästämisessä ja menetyksen suremisessa, miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle.

Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elämäntilanteen kuulemiselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on oma eroon liittyvä aihekokonaisuus.
Keskustelun lisäksi teemme erilaisia toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat oman prosessin hahmottamisessa. Kertojen välillä ohjaaja antaa pieniä kotitehtäviä.

Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai toisella itseään.

Ryhmän aloituspäivämäärä on 4.3. ja viimeinen kokoontuminen 4.5.2021.
Kokoonnutaan torstaisin klo 18.00-20.00, ryhmä toteutetaan etäyhteyksin Teams-videokeskusteluna.

Ilmoittautuminen:
Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on 28.2.
Ilmoittautuaksesi ole yhteydessä suoraan ryhmänohjaajaan, eroryhmäohjaaja Simo Ollila | 045 676 6873

Ryhmä on maksuton.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

sosiaali ja terveys, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, vertaistuki

Avainsanat

verkossa

Kohderyhmä

miehet

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Valtakunnallinen

Kyllä

Linkkejä

Eroryhmä verkossa

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Eroryhmäohjaaja Simo Ollila | 045 676 6873