Maakunnallisen kuntoutuksen järjestöverkoston perustaminen ja työpaja

08.09.2021 klo 12:00 - 14:00 / Kokous/tapaaminen, Verkossa tapahtuva toiminta / POPsote-hanke/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntoutuksen kehittämisohjelma on käynnistynyt osana POPsoten hanke-kokonaisuutta kesäkuussa! POPsoten Kuntoutuksen kehittämisohjelman tavoitteet ja painopisteet tulevat rakentumaan toisen vaiheen hankehakemuksessa ja suunnitelmassa, ajatuksena tässä vaiheessa on, että kuntoutus nähdään laajana läpileikkaavana ja yhdistävänä teemana.

Tässä Teams-kokouksessa ohjelmassa:

  • Missä mennään POPsoten Kuntoutuksen kehittämisohjelmassa, Marjaana Teerikangas
  • Yhteistyön mahdollisuuksia kehittämistyössä, Helena Liimatainen
  • Kartoitetaan tarvetta Kuntoutuksen maakunnallisen järjestöverkoston toiminnalle
  • Keskustellaan verkoston tavoitteista ja tehtävistä
  • Nostetaan esille järjestöjen tärkeiksi kokemia kuntoutuksen teemoja, jotka on syytä huomioida heti kehittämistyön suunnitteluvaiheessa
  • Mahdolliset muut asiat
  • Jatkokokoontumisen tarpeen arviointi ja tarvittaessa aikataulutus

Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mukaan pääsee Teams-linkillä: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Simo, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kuntoutus- ja hoitopalvelut, osallisuus, sairastaminen, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vammaisuus ja invaliditeetti, vapaaehtoisuus, yhteistyö ja verkostot

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg3MjU5OTYtOTgzZi00OTgxLWJmMDYtZTY3NzdlMWM0ZGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc89a67-fa29-4356-af5d-f436abc7c21b%22%2c%22Oid%22%3a%2298c7a863-6703-4098-af69-ffcf2c973398%22%7d

Lisätiedot

Helena Liimatainen, etunimi.sukunimi@popsote.fi

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ei ilmoittautumista