Lakeuden alueellinen järjestöyhteistyö Tulevaisuuden sote-keskuksissa -tilaisuus

20.10.2021 klo 16:30 - 18:30 / Kokous/tapaaminen, Verkossa tapahtuva toiminta / POPsote-hanke/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tilaisuus on tarkoitettu alueen

 • sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöille,
 • Tulevaisuuden sote-keskus –kehittämisohjelmien aluekehittäjille sekä
 • järjestöille ja yhdistyksille.

Tilaisuuden tavoitteena on hahmottaa alueen sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia yhdessä sote-keskusten, kuntien, kuntayhtymien, kehittämisohjelmien ja järjestöjen kanssa. Alueellinen tilaisuus järjestetään ilta-aikaan, jotta erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivilla paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua.

Ohjelma:

 • Klo 16.30 Esittäytymiset
 • Klo 16.45 Kehittämisohjelmien toiveet alueen järjestöyhteistyölle
 • Klo 17.05 Elokuun maakunnallisen yhteistyötapaamisen yhteenveto
 • Klo 17.20 Keskustelu
 • Klo 17.30 Työpaja kehittämisohjelmittain tai kehittämiskohteittain
 • Klo 18.10 Purkukeskustelu
 • Klo 18.25 Jatkosta sopiminen
 • Klo 18.30 Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuus on osa alueellisten tilaisuuksien sarjaa, joka muodostuu seuraavista tilaisuuksista:

Alueiden kunnat voit tarkistaa POPsote-esittelystä (dia 22)

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan pääsee klikkaamalla kyseisen tilaisuuden Teams-linkkiä!

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, viestintä, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

sote, sote-uudistus, popsote, tulevaisuuden sote-keskus, järjestöyhteistyö

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI5NGNkZDktZGIwOC00ZDQzLTg2MDQtY2MxYTAwNjczN2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1d97fcb-7b99-4f47-b4ea-1d07342280af%22%2c%22Oid%22%3a%220680083a-5a79-4b7d-ae34-8c2d0b8e14f4%22%7d

Lisätiedot

Katja Vähäkuopus, etunimi.sukunimi@kempele.fi

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua!