Lähetään liikkeelle! -ideakilpailulla nuorille liikuttavaa toimintaa

11.04.2019 klo 00:00 - 15.05.2019 klo 23:59 / Muu / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Onko sinulla idea, kuinka toteuttaa nuorten tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa? Miten tarjota nuorille mukavaa liikunnallista tekemistä, joka tuottaa hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia?

NOVA2-hanke hakee ideoita ja uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi Oulussa, Muhoksella, Iissä, Pudasjärvellä tai Raahessa. Kaikille avoimen ideakilpailun tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa höntsäillen ja helposti, ilman sitoutumispakkoa tai kilpailullisia tavoitteita. Ideoita haetaan erityisesti työtä ja koulutusta vailla olevien tai vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ideakilpailun avulla tiivistetään myös toimijoiden välistä yhteistyötä toiminnan järjestämisessä.

Projektiehdotukset jätetään oheisella projektilomakkeella 15.5.2019 mennessä.

Mistä on kyse?

Ideakilpailulla haetaan projektiehdotuksia, jotka voivat olla esimerkiksi:

 • nuorten omaa liikunnallista toimintaa
 • ohjattua liikuntatoimintaa
 • liikuntatapahtumia
 • arjen liikunnallistamista
 • sovellus tai peli nuorten motivoimiseksi liikkumaan.

Ideakilpailuun voivat jättää projektiehdotuksensa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit, joihin kuuluu vähintään kolme henkilöä. Ehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija. Yhdistysten välinen yhteistyö ja kunnan osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutukseen katsotaan eduksi. Kunnan roolina voi olla esimerkiksi toiminnan mahdollistaminen tarjoamalla tiloja ja välineitä projektin käyttöön, eri toimenpiteissä asiakkaina olevien nuorten ohjaaminen osallistumaan harrasteryhmiin tai projektin toiminnan toteuttaminen yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa. NOVA2-hanke voi tarvittaessa auttaa tiimien muodostamisessa.

Huhtikuun aikana NOVA2-hanke järjestää työpajoja, joissa osallistujat saavat ohjausta ideakilpailuun ja pääsevät muokkaamaan yhdessä omista ideoistaan ja projektiaihioistaan toteuttamiskelpoisia projektiehdotuksia. Työpajoihin osallistuminen on vapaaehtoista.

TYÖPAJOJEN PAIKAT JA AJANKOHDAT:

 • Muhos ke 17.4. klo 17.00-19.30 (Muhoksen kunnantalo, KUMMA-neuvotteluhuone, Asematie 14)
 • Oulu ti 23.4. klo 17.00-19.30 (PoPLi, Sammonkatu 6)
 • Raahe ke 24.4. klo 17.00-19.30 (Café Kampus, Rantakatu 7A)
 • Ii to 25.4. klo 17.00-19.30 (Iin Nätteporin Tietoppi, Puistotie 1)
 • Pudasjärvi ma 29.4. klo 17.00-19.30 (Virkistysuimala Puikkarin kokoustila, Tuulimyllyntie 4)

Työpajat ovat maksuttomia ja niissä on kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen työpajaan viikkoa ennen tilaisuutta (Muhokselle 15.4. mennessä) oheisen linkin kautta: http://bit.ly/ideakilpailun_tyopajat

Kilpailuun osallistuvien on mahdollista saada myös etäohjausta projektinsa työstämiseen 9.5. ja 13.5. Projektiehdotukset jätetään projektilomakkeella 15.5.2019 mennessä.

Projektiehdotuksista valitaan kokeiluprojektit, jotka toteutetaan NOVA2-hankkeelle ostopalveluna aikavälillä 1.6.-30.11.2019. Kokeiluprojekteja varten on käytettävissä ostopalvelurahaa 3 000 euroa/ kunta. Arviointikriteerien täyttyessä kuntakohtainen summa voidaan myöntää yhdelle isommalle tai usealle pienemmälle kokeiluprojektille.

Asiantuntijoista, nuorista ja kuntien edustajista koostuva raati arvioi projektiehdotukset viikolla 21 ja valitsee ehdotuksista NOVA2-hankkeelle toteutettavat kokeiluprojektit. Valitut kokeiluprojektit julkaistaan maanantaina 27.5.2019 NOVA2-hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kokeiluprojektien toteuttajien kanssa tehdään sopimukset, jonka jälkeen toteutus voi alkaa projektikohtaisen aikataulun mukaisesti.

Projektiehdotukset arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:

 • Projektissa toteutettavan toiminnan tulee olla matalan kynnyksen liikuntatoimintaa tai liikunnallista tekemistä.
 • Toiminnallisuus: konkreettista toimintaa 15-29-vuotiaille nuorille, erityisesti vailla työtä ja koulutusta oleville tai vähän liikkuville nuorille
 • Nuorten osallisuus projektin suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa
 • Yhteistyö ja kumppanuus projektissa. Yhdistysten välinen yhteistyö sekä kunnan osallistuminen projektin suunnitteluun ja toteutuksen katsotaan eduksi.
 • Toteutettavuus: voidaanko projekti toteuttaa ehdotuksen mukaisesti ja haettavalla summalla
 • Juurruttaminen: miten toiminta jatkuu kokeiluprojektin jälkeen

Ostopalvelurahaa ei voi käyttää toiminta-avustuksena nykyiseen toimintaan tai pelkkiin välinehankintoihin. Kokeiluprojektin toteuttava 3. sektorin toimija vastaa projektin toiminnasta aiheutuvista omista vakuutus-, vero- ja työnantajamaksuista. NOVA2-hanke voi jättää ostamatta projektien toteutuksia, mikäli ehdotukset eivät täytä kokeiluprojektille asetettuja kriteereitä.

Ideakilpailu pohjautuu Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeessa kehitettyyn KAAOS-toimintamalliin. Katso esimerkkejä toteutetuista kokeiluprojekteista hankkeen verkkosivuilta.

Ideakilpailu vaihe vaiheelta:
 1. Kokoa ideasi ympärille vähintään 3 hengen tiimi, jossa on mukana yhdistys- ja kuntatoimijoita. Projektiehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija. Suositeltavaa on, että tiimissä on mukana myös kohderyhmään kuuluvia nuoria.
 2. Ilmoittaudu yhteen ideakilpailun työpajoista, joita järjestetään huhtikuun aikana Oulussa, Muhoksella, Iissä, Pudasjärvellä ja Raahessa. Työpajassa saat ohjausta ja vertaistukea ideasi työstämiseen projektiehdotukseksi. Hyödynnä myös etäohjausmahdollisuus. Työpajat ja etäohjaus ovat kilpailuun osallistuville tiimeille vapaaehtoisia.
 3. Täytä projektilomake huolellisesti, arviointikriteerit huomioiden. Lomaketta ei voi välillä tallentaa, vaan se tulee täyttää loppuun asti samalla kertaa. Voit jättää projektilomakkeen, vaikka tiimisi ei olisi osallistunut työpajoihin.
 4. Palauta lomake 15.5.2019 klo 16 mennessä painamalla Lähetä-nappia.
 5. Määräaikaan mennessä jätetyt ehdotukset arvioidaan raadin toimesta viikolla 21. Valitut kokeiluprojektit julkaistaan maanantaina 27.5.2019.
 6. Kokeiluprojektien toteutuksesta laaditaan sopimus projektiehdotuksen jättäneen 3. sektorin toimijan ja tilaajan (NOVA2-hanke/ PoPLi) välillä. NOVA2-hanke ostaa kokeiluprojektien toteutuksen projektiehdotuksessa esitetyn summan (enintään 3 000 euroa, alv. 0 %) mukaisesti.
 7. Kokeiluprojektit toteutetaan aikavälillä 1.6.-30.11.2019 projektikohtaisen aikataulun mukaisesti. Projektien toteutuksesta viestitään NOVA2-hankkeen kanavissa. Projektin päätyttyä toteuttaja raportoi NOVA2-hankkeelle kokeiluprojektin toiminnasta. Vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä toteuttajan ja NOVA2-hankkeen kanssa.

 

Lisätietoja:

Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, p. 050 356 5144

Heidi Hahtola, heidi.hahtola@popli.fi, p. 050 348 3665

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Pudasjärvi, Ii, Oulu, Muhos, Raahe

Teemat

harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, kaveritoiminta, kerhot, kokemusasiantuntijuus, nuoruus, osallisuus, retkeily ja vaellus, tapahtuma, tempaus, urheilu ja liikunta, vaikuttaminen, ystävä- ja viriketoiminta

Kohderyhmä

järjestötoimijat, lapset ja nuoret, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ideakilpailun ohjeistus: http://www.popli.fi/nova2/ideakilpailut/

Ilmoittautuminen työpajoihin: http://bit.ly/ideakilpailun_tyopajat